Texty písní Ensiferum Victory Songs Deathbringer From The Sky

Deathbringer From The Sky

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

High above the ground
Beyond the thunderclouds
A Black shade is flying alone
Once so feared among men
Now the legend is becoming too old
But finally the horrifying truth is about to unfold

Deathbringer from the Sky
Hunting victims in the night
Feel the terror as flames are burning bright
There is... No tower as high or a cave so deep
That can save you from its endless spite
So bow down and face your wretched destiny

A Den filled with treasures and gold
No longer calms his spirit so cold
Again it is time to spread the wings of doom
A Growl shakes the ground
Flames blind men and smoke covers the stars
As he rises towards an ancient sky

The era of total chaos will arrive
Men shall flee in fear
My name will haunt their mortal souls
I'll burn their flesh and I'll crush their bones

Now they shall know
That every myth told is true
They shall burn on my blazing gallows

Deathbringer from the Sky
Hunting victims in the night
Feel the terror as flames are burning bright
There is... No tower as high or a cave so deep
That can save you from its endless spite
So bow down and face your wretched destiny

Your screams can't make me feel pity or regret
I only feel furious hatred
With fire my dominion is gained
So burn away and let my kind rule the world again
Vysoko na zemí
Za mraky bouřkovými
Černý stín o samotě letí
Strach kdysi mezi lidmi rozséval
Nyní legenda stárne
Ale na konci ta strašná pravda se rozvine.

Smrtonoš z Nebes zní
Svě oběti v noci nahání
Cítí strach silně, jako plameny plápolají
Už tu není...věž vysoká či jeskyň hluboká
Před tou zlobou nikde už se neschováš
Tak se skloň, čeká tě tvůj ubohý osud.


Doupě pokladů a zlata plné
Studená duše už nespočine
Znovu pro jeho křídla zhouby je čas
Z řevu zem schvátí třas
Lidé slepnou plamenem a kouř hvězdy halí
Jak vstříc dávnému nebi letí.

Čas chaosu nastane
Lid se ve strachu rozprchne
Já však najdu jejich duše smrtelné
Kosti jim rozdrtím a tělo ohni podlehne.

Dozví se, co je strach
Že báje pravdou je
A že shoří na prach na mých planoucích oprátkách.

Smrtonoš z Nebes zní
Svě oběti v noci nahání
Cítí strach silně, jako plameny plápolají
Už tu není...věž vysoká či jeskyň hluboká
Před tou zlobou nikde už se neschováš
Tak se skloň, čeká tě tvůj ubohý osud.

Váš nářek ve mně neprobudí lítost či žal
Tam už plane zuřivá zášť
Oheň mou nadvládu rozvine
Tak shořte a můj rod zas světu povládne.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy