Texty písní Ensiferum Victory Songs The New Dawn

The New Dawn

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Through the storm like the wind we ride
Leaving it all far behind
Another war is straight ahead
This fight will give us all
None shall live , they all will fall
When the new dawn arises, we stand tall

Fight! For our new dawn
Ride! Kill them all
Fight! For our new dawn
Rise! And we stand tall

Feel your strength and let it rise
Hear the call of their demise
Let them feel your steel
Have faith my friend, this is not the end
Our time is near, we feel your fear
Because we will...

Fight! For our new dawn
Ride! Kill them all
Fight! For our new dawn
Rise! And we stand tall

Nothing can stop us now
As we march towards the final fight
It waits us in the night
Our swords are taking lives
Giving us what is ours
Now the new dawn arises and we have it all

Fight! For our new dawn
Ride! Kill them all
Fight! For our new dawn
Rise! And we stand tall
Jako vítr bouří se ženeme
Za námi vše zůstane
Před námi je další válka
Tento boj nám všem dá
Nikdo nepřežije, na všechny smrt čeká
A za nového úsvitu, sláva naše zůstane veliká.

Bojuj!Za nový úsvit náš
Jeď!Ať je smrt uvítá
Bojuj!Za nový úsvit náš
Povstaň!A sláva naše zůstane veliká

Pociť svou sílu a nech ji vzrůst
Slyš, jak jim smt jde z úst.
Tvou ocel ať pocítí
Věř, můj příteli, nikdo konci nečelí
Náš čas je na dosah, cítíme tvůj strach
Protože budeme...

Bojovat!Za nový úsvit náš
Pojedeme!Ať je smrt uvítá
Bojujem!Za nový úsvit náš
Povstanem!A sláva naše zůstane veliká.

Už nás nic nezastaví
K poslednímu boji vstříc jdem
Čeká nás až skončí den
Naše meče už životy větří
Máme zpět, co nám patří
A za nového úsvitu, vše, co je naše, bude tu.

A tak bojujem!Za nový úsvit náš
Pojedem!Ať je smrt uvítá
Bojujem!Za nový úsvit náš
Povstanem!A sláva naše zůstane veliká.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy