Texty písní Enslaved Ruun Ruun

Ruun

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Have you ever seen beyond the reach?
Have you ever felt the change?
Visions from an altered state
They conceal and relevate

Communing once again with Gods
Thread unto the impossible path
Talking with a different tongue
Heralding the unsung

Reach for them, see them turn away

Have you ever seen beyond the reach?
Have you ever felt the change?
Visions from an altered state
They conceal and relevate
Fly away, chains undone

Reach for them, see them turn away

Doors open wide
Step into the light
No turning back
Embrace the night
Breathe eternities
We are not alone
Never to return
Merge with the unknown
Viděl jsi někdy mimo dosah?
Pocítil jsi někdy změnu?
Sny ze změněného postavení
Ukrývají se

Splynout ještě jednou s Bohy
Proplétat se nemožnou cestou
Mluvit jiným jazykem
Zvěstovat neopěvované

Dosahovat po nich, vidět, jak se odvracejí

Viděl jsi někdy mimo dosah?
Pocítil jsi někdy změnu?
Sny ze změněného postavení
Ukrývají se
Odlétají, odpoutány

Dosahovat po nich, vidět, jak se odvracejí

Dveře otevřeny
Vstup do světla
Není návratu
Obejmi noc
Dýchej věčností
Nejsme sami
Nikdy se nevrátíš
Spojit se s neznámem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy