Texty písní Enya A Day Without Rain Flora's Secret

Flora's Secret

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lovers in the long grass
Look above them
Only they can see
Where the clouds are going
Only to discover
Dust and sunlight
Ever make the sky so blue

Afternoon is hazy
River flowing
All around the sounds
Moving closer to them
Telling them the story
Told by Flora
Dreams they never knew

Silver willows
Tears from Persia
Those who come
From a far-off island
Winter Chanterelle lies
Under cover
Glory-of-the-sun in blue

Some they know as passion
Some as freedom
Some they know as love
And the way it leaves them
Summer snowflake
For a season
When the sky above is blue
When the sky above is blue

Lying in the long grass
Close beside her
Giving her the name
Of the one the moon loves
This will be the day she
Will remember
When she knew his heart was
Loving in the long grass
Close beside her
Whispering of love
And the way it leaves them
Lying in the long grass
In the sunlight
They believe it's true love
And from all around them
Flora's secret
Telling them of love
And the way it breathes, and
Looking up from eyes of
Amaranthine ...
They can see the sky is blue
Knowing that their love is true
Dreams they never knew
And the sky above is blue
Milenci v dlouhé trávě
Podívejte se nad ně
Jen oni vidí
Kam putují mraky
Jen oběvit
Prach a sluneční světlo
Pokaždé udělají oblohu tak modrou

Odpoledne je mlhavé
Řeka teče
Všechny zvuky okolo
Se pohybují blíž k nim
Říkají jim příběh
Řečený květinami
Sny, ty to nikdy nevěděly

Stříbrné vrby
Slzy z Persie
Ty které přišly
Z dalekého ostrova
Zimní lišky leží
Pod povrchem
Sláva slunce v modré

Někdo je zná jako vášeň
Někdo jako svobodu
Někdo je zná jako lásku
A cesta je opouští
Letní sněhová vločka
Pro období
Kdy je obloha nahoře modrá
Kdy je obloha nahoře modrá

Leží v dlouhé trávě
Blízko vedle ní
Dávají jí jméno
Jednoho měsíce lásky
Tenhle den si
Bude pamatovat
Když věděla jaké bylo jeho srdce
Milující v dlouhé trávě
Blízko vedle ní
Šeptají si z lásky
A cesta je opouští
Ležící v dlouhé trávě
V slunečním světle
Věří že je to pravá láska
A všude okolo nich
Tajemství květin
Říká jim o lásce
A cesta dýchá, a
Dívají se nahoru z očí
Amaranthine
* Vidí že obloha je modrá
Ví že jejich láska je pravá
Sny, ty to nikdy nevěděly
A obloha nahoře je modrá
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy