Texty písní Enya And winter came.. Stars and midnight blue

Stars and midnight blue

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Memories we share together
Moments no one else can know
I will keep them close to me
Never let them go

Once you filled my hands with roses
Then you gave your heart to me
When a kiss had followed this
Love was meant to be

Time goes by
And the snow is drifting
Slowly in the sky
Cold, cold night
As you lie beside me
I can hear your heartbeat

You have lost yourself in dreaming
I have lost myself in you
Now we lie beneath the sky
Stars and midnight blue

Stars and midnight blue
Vzpomínky, které spolu sdílíme,
Chvíle, co nikdo jiný nezná
Uchovám si je,
Nikdy je nenechám odejít

Jednou jsi naplnil mé ruce růžemi
Pak jsi mi dal své srdce
Když pak následoval polibek,
Byla to láska

Čas jde dál
A sníh se prohání
Pomalu po obloze
Chladná, chladná noc,
Když ležíš vedle mě
Slyším tvé srdce

Ztratil ses ve snění
Já se ztratila v tobě
Teď ležíme pod oblohou
Hvězdy a půlnoční modř

Hvězdy a půlnoční modř
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy