Texty písní Faber Drive Seven Second Surgery Youll make it

Youll make it

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There's parents prayin
To feed their families today
While men with money
Still think it's funny
To spend their change
On every pointless thing

We gotta stand up
Put our hands up and fight
Like an army
We'll keep on marchin
For what is right
We're bringin hope to life
All you gotta do is..

Say what you wanna say
And be what you wanna be
Don't let yourself get all confused
Cause all you gotta be is you to make it
You'll make it

You know what you need to know
To go where you wanna go
No one can tell you what to do
Cause it's your life, it's up to you to make it
You'll make it

The world is tired
Of all the little lies they preach
The politicians
Who blur our vision
So we believe
In someone else's speech

We gotta stand up
Put our hands up and fight
We are an army
Always marchin
For what is right

We're bringin hope to life
All you gotta do is..

Say what you wanna say
And be what you wanna be
Don't let yourself get all confused
Cause all you gotta be is you to make it
You'll make it

You know what you need to know
To go where you wanna go
No one can tell you what to do
Cause it's your life, it's up to you to make it
You'll make it

There's kids with guns bein forced to fight
The lucky ones will make it home alive
And everyone's got a choice to make
The world won't change until we finally find a way

To say what we wanna say
And be what we need to be
Don't let yourself get all confused
Cause all you gotta be is you to make it
You'll make it

You know what you need to know
To go where you wanna go
No one can tell you what to do
Cause it's your life, it's up to you to make it
You'll make it

We gotta stand up
Put our hands up to fight
We are an army
Always marchin
For what is right
We're bringin hope to life
Jsou rodiče, kteří se modlí,
Aby dnes nakrmili svou rodinu
Zatímco muži s penězi
Si stále myslí, že je legrace
Utratit své peníze
Za každou zbytečnou věc

Musíme vstát
Zvednout své ruce a bojovat
Jako armáda
Budeme stále pochodovat
Za to, co je správné
Přinášíme naději do života
Vše, co musíš udělat, je...

Říct, co chceš říct
A být tím, kým chceš být
Nenechat sám sebe stát se úplně zmatený
Protože vše, co musíš být, je být tebou, abys to dokázal
Dokážeš to

Víš, co potřebuješ vědět
Jít tam, kam chceš jít
Nikdo ti nemůže říkat, co dělat
Protože to je tvůj život, je na tobě to dokázat
Dokážeš to

Svět je unavený
Ze všech těch malých lží, které zvěstují
Politici
Co rozmazávají naše vize
A tak věříme
V řeč někoho jiného

Musíme vstát
Zvednout své ruce a bojovat
Jsme armáda
Stále pochodující
Za to, co je správné

Přinášíme naději do života
Vše, co musíš udělat, je...

Říct, co chceš říct
A být tím, kým chceš být
Nenechat sám sebe stát se úplně zmatený
Protože vše, co musíš být, je být tebou, abys to dokázal
Dokážeš to

Víš, co potřebuješ vědět
Jít tam, kam chceš jít
Nikdo ti nemůže říkat, co dělat
Protože to je tvůj život, je na tobě to dokázat
Dokážeš to

Jsou děti se zbraněmi, nucené k boji
Ty šťastné se dostanou domů živé
A každý má volbu, kterou musí učinit
Svět se nezmění, dokud konečně nenalezneme cestu

Říct to, co chceme říct
A být těmi, kým potřebujeme být
Nenech sám sebe stát se úplně zmatený
Protože vše, co musíš být, je být tebou, abys to dokázal
Dokážeš to

Víš, co potřebuješ vědět
Jít tam, kam chceš jít
Nikdo ti nemůže říkat, co dělat
Protože to je tvůj život, je na tobě to dokázat
Dokážeš to

Musíme vstát
Zvednout své ruce a bojovat
Jako armáda
Stále pochodující
Za to, co je správné
Přinášíme naději do života
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy