Texty písní Faith Hill Cry This Is Me

This Is Me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Yeah,I have my addictions
And keep my share of secrets
And things you'll never see
I get selfish and defensive
And pay too much attention
To my insecurities
Oh I,I'm just like everybody else
I try to love Jesus and myself

I don't know what you believe
Or what you think of what you see
But this is a part of me
What I do and who I am
All of my impurities
Are right here on my sleeve
This is me
This is me

My heart breaks for the homeless
I worry about my parents
And all my bills are late
I'm dealing with the changes
This complicated strangeness
Of seeing life this way
I,I'm just like everybody else
I try to love Jesus and myself

I don't know what you believe
Or what you think of what you see
But this is a part of me
What I do and who I am
All of my impurities
Are right here on my sleeve
This is me
This is me

I laugh at silly movies
Tear up when I see babies
And I'm stubborn as a stone
I criticize my body
I wonder if I'm ready
To ever be alone
Oh I,I'm just like everybody else
I cry,just like everybody else

I don't know what you believe
Or what you think of what you see
But this is a part of me
What I do and who I am
All of my impurities
Are right here on my sleeve
This is me
This is me
Jasně, mám své závislosti
a mám svá tajemství
a věci, které jste nikdy neviděli.
Stávám se sobeckým a bránícím se
A platím přílišným zájmem
o své nejistoty
Oh, jsem jen jako každý jiný
Zkouším milovat Ježíše a sám sebe

Nevím, čemu věříte
nebo co si myslíte o tom, co vidíte
ale tohle je část mne.
Co dělám a kdo jsem
Všechno, co je ve mě nečisté
Je právě tady v mých rukávech
To jsem já
To jsem já

Mé srdce puká nad bezdomovci
Mám starost o své rodiče
a všechny mé účty platím pozdě
Vypořádávám se se změnami
Tou komplikovanou nejistotou
vidění života tímto způsobem
Jsem jen jako každý jiný
Zkouším milovat Ježíše a sám sebe

Nevím, čemu věříte
nebo co si myslíte o tom, co vidíte
ale tohle je část mne.
Co dělám a kdo jsem
Všechno, co je ve mě nečisté
Je právě tady v mých rukávech
To jsem já
To jsem já

Směju se hloupým filmům
Šílím, když vidím děti
A jsem tvrdohlavý jako balvan
Kritizuju své tělo
A divím se, jestli jsem připravený
Někdy být osamělý
Oh, jsem jen jako každý jiný
Zkouším milovat Ježíše a sám sebe

Nevím, čemu věříte
nebo co si myslíte o tom, co vidíte
ale tohle je část mne.
Co dělám a kdo jsem
Všechno, co je ve mě nečisté
Je právě tady v mých rukávech
To jsem já
To jsem já
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy