Texty písní Faith No More This Is It: The Best of Faith No More Digging The Grave

Digging The Grave

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It would be wrong to ask you why
Because I know what goes inside
Is only half of what come out
Isn't that what it's about?
To remind us we're alive
To remind us we're not blind
In that big, black hole
Comfortable
Digging the grave, I got it made
Let something in or throw something out?
You left the door open wide
I know you have a reason why
That knot is better left untied
I just went and undid mine
It takes some time
And the shadows so big
It takes the sun out of the day
And the feeling goes away
if you close the door
Comfortable
And it's out of this world
Comfortable
Byla by chyba se tě ptát proč
Protože vím že dovnitř
jde jen polovina toho co přichází ven
Nejde tu snad o tohle?
Připomenout nám že jsme naživu
Připomenout nám že nejsme slepí
V tý velký černý díře
Pohodlný
Kopu hrob-dokázal jsem to
Pustím něco dovnitř nebo něco
vyhodím ven?
Nechal(a) jsi dveře dveře dokořán
Vím žes pro to měl(a) důvod
Lepší je nechat uzel zavázanej
Já jsem ten svůj rozvázal
Nějakou dobu to trvá
A ten stín je tak velkej
že vymazal slunce
A ten pocit mizí
Když zavřeš dveře
Pohodlný
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy