Texty písní Falconer Chapters from a Vale Forlorn Portals Of Light

Portals Of Light

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I sit here by your side
and weep you goodbye,
I'm singing songs of sorrow for you
true gentle rose of mine.
Upon my arm I've tied a ribbon in black
although I know too well that this
will not ever bring you back.

I feel so astray inside
as I know you're far away.
Let my love shine and be your guide
on your way towards the portals of light.

A lonely candle burns for you my only love,
meanwhile you roam the clouds among
heaven's angels high above.
What is there left to live for
as you've gone away?
Hope's lost forevermore,
I'll mourn you 'till the end of days.

Hear, my love,
hear my cry of deepest grief
as I weep for you eternally.
Praying for your soul
and for light and for relief
as I shed your tears of misery.
sedím tu po tvém boku
a oplakávám tvé sbohem
zpívám pro tebe písně zármutku
má něžná růže
na paži mám uvázanou černou pásku
ačkoliv vím velmi dobře, že tě to
nikdy zpátky nevrátí

cítím se uvnitř tak ztracený
protože vím, že jsi tak daleko
nechť má láska září a stane se průvodcem
na tvé cestě vstříc branám světla

osamělá svíce hoří pro tebe má jediná lásko
zatím se touláš vysoko nahoře mezi mraky
nebeských andělů
co je tam, že jsi opustila život
a takto odešla pryč?
naděje mizí navždy
budu pro tebe truchlit až do konce dnů

slyš, má lásko
slyš můj pláč nejhlubšího žalu
jak pro tebe věčně pláču
modlící se za tvou duši
a pro světlo a útěchu
ačkoliv prolévám slzy utrpení
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy