Texty písní Falkenbach Ok Nefna Tysvar Ty As Long As Winds Will Blow

As Long As Winds Will Blow

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

... As long as winds will blow
My pride will be
And a star will shine
From far away...

...As long as winds will blow
My pride will be
And hate remains
Inside my heart

At night a star did shine upon
What once was build on my ancestors' land
When once I was young
Willing to learn
From the old and the wise

...As long as winds will blow
My pride will be
And hate remains
Inside my heart

Evening fell unto this land
That once was build by my ancestors' hand
When I was young
Willing to fight

...for as long as the winds will blow...
...Dokud vítr vane,
má hrdost bude
a hvězda bude zářit
z veliké dálky...

...Dokud vítr vane,
má hrdost bude
a nenávist zůstává
uvnitř mého srdce.

V noci hvězda zazářila nad
tím, co kdysi zbudováno v zemi mých předků,
když jsem byl mlád,
ochoten učit se,
od starých a moudrých.

...Dokud vítr vane,
má hrdost bude
a nenávist zůstává
uvnitř mého srdce.

Soumrak zahalil tuto zem,
zbudovanou rukou mých předků,
když jsem byl mlád,
ochoten bojovat,

...až dokud vítr vane...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy