Texty písní Fall Out Boy Folie A Deux W.a.m.s.

W.a.m.s.

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm a young one stuck in the thoughts of a young man's head
When all the others are just ___ awake I'm trying to trick myself to fall asleep again

My head's in heaven, my soles are in hell
Let's meet in the purgatory of my head and get well

Hurry
Hurry
You put my head in such a flurry
Flurry
Freckle freckle what makes you so special?
What makes you so special?
I'm gonna leave you
I'm gonna teach you
How we're all alone
How we're all alone

Guild me build me
It's your club so let me in
I want to know the glory or how boring it is
Beneath your skin

My head's in heaven, my soles are in hell
Let's meet in the purgatory of my head and get well

Hurry
Hurry
You put my head in such a flurry
Flurry
Freckle freckle what makes you so special?
What makes you so special?
I'm gonna leave you
I'm gonna teach you
How we're all alone
How we're all alone

How we're all alone

Hurry
Hurry
You put my head in such a flurry
Flurry
Freckle freckle what makes you so special?
What makes you so special?
I'm gonna leave you
I'm gonna teach you
How we're all alone
How we're all alone


Mama
If we don't take the medication
We won't sleep for days
We won't sleep for days

If we pray to the lord
Will he sing on a stage?
Will he sing on a stage?

We waste it all in the back of a long dark car
And I'm sunshine machine

I want to get stuck
I want to get stuck
In your memories.
Jsem mladý jeden uvízl v mysli mladíka do hlavy
Když všechny ostatní jsou jen ___ probudil jsem se snaží trik jsem se znovu usnout

Moje hlava je v nebesích, můj podešvemi se v pekle
Sejdeme se v očistec mé hlavy a uzdravit

Pospěšte
Pospěšte
Jsi mou hlavu v takové rozčilení
Rozčilení
Piha piha, co si tak zvláštního?
Proč si tak zvláštního?
Já jsem chtěl nechat
Budu vás učit
Jak jsme sami
Jak jsme sami

Guild budovat mi mi
Je to váš klub tak se mi do
Chci vědět, slávu, nebo jak je to nuda
Pod kůži

Moje hlava je v nebesích, můj podešvemi se v pekle
Sejdeme se v očistec mé hlavy a uzdravit

Pospěšte
Pospěšte
Jsi mou hlavu v takové rozčilení
Rozčilení
Piha piha, co si tak zvláštního?
Proč si tak zvláštního?
Já jsem chtěl nechat
Budu vás učit
Jak jsme sami
Jak jsme sami

Jak jsme sami

Pospěšte
Pospěšte
Jsi mou hlavu v takové rozčilení
Rozčilení
Piha piha, co si tak zvláštního?
Proč si tak zvláštního?
Já jsem chtěl nechat
Budu vás učit
Jak jsme sami
Jak jsme sami


Mama
Pokud nebudeme mít léky
Nebudeme spát dny
Nebudeme spát dny

Pokud bychom se modlit k Hospodinu
Bude zpívat na scéně?
Bude zpívat na scéně?

My odpadu je v zadní části dlouhé tmavé auto
A jsem sluníčko stroj

Chci se dostat štukatura
Chci se dostat štukatura
Ve vašich vzpomínek
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy