Texty písní Far East Movement Animal Lowridin

Lowridin

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

"Whenever I'm alone with you"
"Whenever I'm alone with you"
Oh, oh, oh, oh

Lowridin'
Low
Lowridin'
Lowridin'
Low
Lowridin' (Oh, oh, oh, oh)
Lowridin'
Low (Oh, oh, oh, oh)
Lowridin'
Lowridin'
Low
Lowridin' (Oh, oh-oh, oh)

Picture me
Rollin' in my drop top
Me and my girl
Bumpin' the
Oldies with the homies
We on top of the world
This be
West coast ridin'
In the flyest two seater
With the fast low leader
So the hood's over heated
Candy painted whip
Doin' kisses on tip
I'm a lowridin' ruler
Burnin' rubber with my chick
On a California roll
Double 0 to 6-4
So I gotta drive slow when I'm
{Sittin' on chrome}

However far away
I will always love you
However long I stay
I will always love you
However far away
I will always love you
I will always love you
I will always love you

You keep my engine runnin'
You ain't picking up the phone
Even though your friends buggin'
But ain't nothin' when we touchin'
Ain't hearing nobody
In the backseat
Legs up
{Windows all foggy}
We ain't riding on blades
And I needn't all change
You ain't never seen nothin'
You just ridin' our way
And that's why I'm gonna stay with ya
{Stay with ya}
You ain't gotta
Worry about a thing, we could
Take a picture (Take a picture)
Yeah

However far away
I will always love you
However long I stay
I will always love you
However far away
I will always love you
I will always love you
I will always love you

Better step, to the side
Cause I'm gunnin' for the prize
I'm the number one contender here
To make the girl, mine
She's a diva, not a skeezer
Just a hot, senorita
And she makes my heart thump
Like some twenty-inch speakers
Once you wrapped around my arm
You could be my lucky charm
I'm a certified, pimp
And I got it goin' on
I'm addicted to you, girl
Need my fix, everyday
I ain't tryin' to rehab
Got you runnin' through my veins

However far away
I will always love you
However long I stay
I will always love you
However far away
I will always love you
I will always love you
I will always love you

"Whenever I'm alone with you"
FM on dial
"Whenever I'm alone with you"
Bionic
"Kdykoliv jsem sám s tebou"
"Kdykoliv jsem sám s tebou"

Oh, oh, oh, oh
Lowridin '
Nízká
Lowridin '
Lowridin '
Nízká
Lowridin '(Oh, oh, oh, oh)
Lowridin '
Nízký (Oh, oh, oh, oh)
Lowridin '
Lowridin '
Nízká
Lowridin '(Oh, oh-oh, oh)

Obrázek mě
Rollin 've svém poklesu top
Já a moje holka
Bumpin '
Oldies s homies
Jsme na vrcholu světa
To být
Západní pobřeží ridin '
V flyest dvoumístný
S rychlým nízké vůdce
Takže kapuce je u konce vyhřívaný
Candy malované bič
Vede 'polibky na špičce
Jsem lowridin 'pravítko
Burnin 'gumy s mým kočka
Na roli Kalifornie
Dvoulůžkový 0 až 6-4
Takže musím řídit pomalý, když jsem
{Sittin 'na chrom}

Nicméně daleko
Budu vždycky milovat
Nicméně dlouho jsem zůstat
Budu vždycky milovat
Nicméně daleko
Budu vždycky milovat
Budu vždycky milovat
Budu vždycky milovat

Pořád mi motor Runnin '
Ty není zvednout telefon
I když vaši přátelé Buggin '
Ale není nic ', když jsme Touchin'
Není jednání nikdo
Na zadním sedadle
Nohy
{Windows} všechny mlhavo
Nejsme na koni na lopatky
A já třeba ne všechny změny
Ty není nikdy neviděl nic '
Právě jste ridin 'naše cesta
A to je důvod, proč jsem chtěl zůstat s tebou
{Zůstaňte s ya}
Vás není musím
Starat o to, abychom mohli
Vyfotit (Take obrázek)
Jo

Nicméně daleko
Budu vždycky milovat
Nicméně dlouho jsem zůstat
Budu vždycky milovat
Nicméně daleko
Budu vždycky milovat
Budu vždycky milovat
Budu vždycky milovat

Lepší krok, na stranu
Protože jsem gunnin 'pro cenu
Já jsem číslo jedna contender zde
Chcete-li dívka, důlní
Je to diva, ne skeezer
Jen horké, seňorito
A ona dělá mé srdce bušit
Stejně jako asi dvacet-palcové reproduktory
Jakmile si omotal kolem mé paže
Ty by mohly být můj talisman
Jsem certifikovaný, pasák
A mám to jede 'na
Jsem závislý na tobě, děvče
Potřebujete opravit můj každodenní
Já se snažím ne 'na rehabilitaci
Mám pro tebe Runnin 'v mých žilách

Nicméně daleko
Budu vždycky milovat
Nicméně dlouho jsem zůstat
Budu vždycky milovat
Nicméně daleko
Budu vždycky milovat
Budu vždycky milovat
Budu vždycky milovat

"Kdykoliv jsem sám s tebou"
FM na číselníku
"Kdykoliv jsem sám s tebou"
Bionický
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy