Texty písní Fate Magazine Better Way Cemetery

Cemetery

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Somewhere deep inside of me
There´s an old cemetery
Overfilled with pretences and lies

I buried them because I know
That I used to hurt you so
And draw the tears into your sincere eyes

I pray..
Can you forgive me for those times
When I was blind
I kneel in front of
A gateway to your heart
Time goes so fast
And I´m so sorry

Somewhere deep inside of you
There´s a river head of truth
Let me rinse my sins before I die

Let me try your taste again
Your deprication is my bane
Only angels see me when I cry

I pray..
Can you forgive me for those times
When I was blind
I kneel in front of
A gateway to your heart
Time goes so fast

Right behind the veil
Is my crime
Right behind the veil
You know…

Forgive me for those times
When I was blind
I kneel in front of
A gateway to your heart
Time goes so fast

Please forgive me I
Will be shy
Please forgive me I
Will no more lie…
Kdesi hluboko uvnitř mě
Tam je nějaký starý hřbitov
Přeplněný s klamy a lžemi

Skrýval jsem je protože vím
Že jsem byl zvyklý tě tak zranit
A kreslit slzy do tvých upřímných očí

Prosím...
Můžeš mi odpustit pro ty časy
Když jsem byl slepý
Klečím před
Bránou do tvého srdce
Čas jde tak rychle
A je mi moc líto

Kdesi hluboko uvnitř tebe
Tam je říční hlava z pravdy
Nechej mě vypláchnout mé hříchy předtím než zemřu

Nechej mě zkusit tvoji chuť znovu
Tvůj odpis je má kletba
Jen andělé mě vidí když křičím

Prosím...
Můžeš mi odpustit pro ty časy
Když jsem byl slepý
Klečím před
Bránou do tvého srdce
Čas jde tak rychle

Přímo za oponou
Je můj hřích
Přímo za oponou
Ty víš...

Promiň mi za ty časy
Když jsem byl slepý
Klečím před
Bránou do tvého srdce
Čas jde tak rychle

Prosím odpusť mi já
Budu opatrný
Prosím odpusť mi já
Nebudu už nikdy lhát...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy