Texty písní Finley Tutto é possibile Grief

Grief

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Greetings from me to all my friends
to my girlfriend and my parents
I'm leaving this town
I can't forget to say goodbye
I can't forget the laughs and cries
The moments I spent
That's nothing to weep about
The rain's starting to pour down
Here the time's slipping away
I don't pretend I'm ok (2x)

Grief is preying on my mind
So let me stay (let me stay)
By myself
Grief is preying on my mind
I'm going away (going away)
By myself

Maybe things are gonna change
But my memories won't get lost
Like leaves in the wind
I don't need your sympathy
This bitter world owes me a new life
This one's burned with me
Fuck this place that's killing me
My pillow drown in my tears
Dark angels dungle round me
Today's my expiration date

Grief is preying on my mind
So let me stay (let me stay)
By myself
Grief is preying on my mind
I'm going away (going away)
By myself
Zdravím všechny své přátele
Svou přítelkyni a mé rodiče
Opouštím tohle město
Nesmím se zapomenout rozloučit
Nemůžu zapomenout smích a pláč
Strávené okamžiky
To není nic nad čím plakat
Začíná se snášet déšť
Tohle je čas, který uniká
Nepředstírám, že jsem v pohodě (2x)

Smutek mi nahlodává mysl
Tak mě nech být (nech mě být)
Být sám sebou
Smutek mi nahlodává mysl
Odcházím (odcházím)
Sám

Možná se věci změní
Ale mé vzpomínky se nerozplynou
Jako listy ve větru
Nepotřebuji tvůj soucit
Tenhle hořkej svět mi dluží novej život
Ten dosavadní shořel se mnou
Seru na tohle místo, který mě ubíjí
Můj polštář se topí v mých slzách
Temní andělé se nade mnou sklánějí
Dnešek je můj konečný termín

Smutek mi nahlodává mysl
Tak mě nech být (nech mě být)
Být sám sebou
Smutek mi nahlodává mysl
Odcházím (odcházím)
Sám
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy