Texty písní From Our Hands Buildings Fall River Flows

River Flows

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Another day
Another stupid question
Where we will go it's not too late
So here we are
We have the same connection
(waiting for a new day)

Looking for the bright lights
Up in skies

We'll be smashed into pieces
Down and out
Yeah

We will go
We will stay
Like the river needs to flow
Like the ocean wide between us
We'll promise to survive as long as we can
Until they beat us

Another day is gone, another day is gone
Have you ever seen the headlights
Everything is wrong, everything is wrong
When you are on the other side

Looking for the bright lights
Up in skies

We'll be smashed into pieces
Down and out
Yeah

We will go
We will stay
Like the river needs to flow
Like the ocean wide between us
We'll promise to survive long as we can
'Until they beat us

With my brothers side by side
Even if we all fall down
We won't forget to say who we are

Our dignity is not a crime
Voice radiates through the night
Let river flow so we will see the light

If we turn to dust with dignity
None of us will last endlessly
And all will fade away
And all will fade away

Keep your pride and glory
If you have your place to stay

If we turn to dust with dignity
None of us will last endlessly
And all will fade away
And all will fade away

I'm so proud of all my brothers
Best friends I could have
Další den
Další pitomá otázka
Není pozdě na to, kam jdeme
Tak jsme tu
Máme stejné spojení
(čekáme na nový den)

Hledání pestrého světla nahoře v oblacích

Budeme rozdrceni na kousíčky
Dolu a pryč
Yeah

Půjdeme
Zůstaneme
Jako řeka potřebuje plout
Jakou široký oceán mezi námi
Slíbíme, že přežijeme tak dlouho, jak budeme chtít, dokud nás neporazí

Další den je pryč, další den je pryč
Viděl jsi někdy světlomety?
Všechno je špatně, všechno je špatně
Když jsi na druhé straně

Hledání pestrého světla nahoře v oblacích

Budeme rozdrceni na kousíčky
Dolu a pryč
Yeah

Půjdeme
Zůstaneme
Jako řeka potřebuje plout
Jako široký oceán mezi námi
Slíbíme, že přežijeme tak dlouho, jak budeme chtít, dokud nás neporazí

S mými bratry sme bok po boku
I když všichni spadneme dolů
Nezapomeneme říct, kdo jsme

Naše důstojnost není zločin
Hlas vyzařuje nocí
Nech řeku plout, tak uvidíme světla

Pokud se obrátíme v prach s důstojností
Žádný z nás konečně nebude poslední
A všechno zanikne
A všechno zanikne

Drž si svou pýchu a slávu
Pokud máš místo, kde zůstat

Pokud se obrátíme v prach s důstojností
Žádný z nás konečně nebude poslední
A všechno zanikne
A všechno zanikne

Jsem tak pyšný na všechny své bratry
Nejlepší přátelé, které jsem mohl mít.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy