Texty písní From Our Hands Buildings Fall Running Fever

Running Fever

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I saw the light in backroom
It was shining over me
I don't feel like dying
But I can barely breathe
Now it's time to realise who we really are
Nothing seems like misery
I'm here with open arms

Depression frustration
Cuts me like a knife making a section
I don't trust these eyes I don't trust in everything what I've become

Don't try to ruin my life
Don't try to read my mind
Thoughts are running fever
Even though you tried to figure it
Don't count on me
Oh that's not gonna be
I see you're under pressure
Even though you try to figure it out

This is who I really am and this is what it's all about
Pressure in my chest gets stronger
Day to day I'm down and out
Hey look at me now I'm thinking
Hey look at me now I'm breathing
Standing here in front of you and always strive for more

Always keep your dignity and trust
In whatever you do and what ever you believe in
Videl som svetlo v zadnej miestnosti
Svietilo na mňa
Nemám pocit, že umieram
Ale môžem sotva dýchať
Teraz je čas uvedomiť si, kto vlastne sme
Nič sa nezdá ako utrpenie
Som tu s otvoreným náručím

Depresia, frustrácia
Ma režú ako nôž
Neverím týmto očiam, neverím ničomu,
čím som sa stal

Nepokúšaj sa zničiť mi život
Nepokúšaj sa čítať mi myšlienky
Myšlienky sú ako horúčka
Aj keď si sa ich snažil odhadnúť
Nepočítaj so mnou
Nie, to sa nestane
Vidím, že si pod tlakom
Aj keď si sa to snažil pochopiť

Toto je to, čím v skutočnosti som a toto je to, o čom to všetko je
Tlak v mojej hrusi silnie
Deň čo deň som na dne a mimo
Hej, pozri na mňa, premýšľam
Hej, pozri na mňa, dýcham
Stojím tu pred tebou a stále sa usilujem sa o viac

Vždy si zachovaj svoju dôstojnosť a vieru
V hocičo, čo spravíš a v hocičo, v čo veríš
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy