Texty písní From Our Hands Sinners The Devil

The Devil

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Simple task
Leap of faith
Will you jump
Are you sane
You have to think for a while
have to think for a while

We are moving on
Now you have to be strong
You have to think for a while
have to think for a while

Mind the rules
They’ve made a heaven
Tell the truth
or they will show you the hell
Innocent
Won’t live forever
So just think for a while
So just think for a while

R.:
The devil’s got a disguise
Get the devil out of me
He rules the world now
I just can’t (I just can’t, I just can’t, can’t) stand it

People sick
People sane
Everyone knows his name
With the fear in you eyes
You won’t see the disguise

Cheer yourself up
It’s time for thinking
Cheer yourself up
Don’t let the devil bring you down

He’s under your skin

R.:
The devil’s got a disguise…

The devil needs your weak side
Like the wind needs the tree
He rules the world now
I just can’t (I just can’t, I just can’t, can’t) stand it

R.:
The devil’s got a disguise… (3x)
Jednoduchá úloha
Skok viery
Skočíš?
Si pri zmysloch?
Musíš chvíľu porozmýšľať
Chvíľu porozmýšľať

Ideme ďalej
Teraz musíš byť silný
Musíš chvíľu porozmýšľať
Chvíľu porozmýšľať

Pamätaj na pravidlá
Stvorili nebo
Povedz pravdu
Alebo ti ukážu peklo
Nevinnosť
Nebude žiť večne
Tak len chvíľu porozmýšľaj
Tak len chvíľu porozmýšľaj

R.:
Diabol nosí prevlek
Dostaňte zo mňa diabla von
Teraz ovláda svet
Ja to proste nemôžem (proste nemôžem, proste nemôžem, nemôžem) zniesť

Chorí ľudia
Zdraví ľudia
Každý vie jeho meno
So strachom v očiach
Neuvidíš ten prevlek

Vzchop sa
Je čas na premýšľanie
Vzchop sa
Nenechaj diabla, aby ťa dostal na dno

Je pod tvoju kožou

R.:
Diabol nosí prevlek..

Diabol potrebuje tvoju slabú stránku
Tak ako vietor potrebuje strom
Teraz ovláda svet
Ja to proste nemôžem (proste nemôžem, proste nemôžem, nemôžem) zniesť

R.:
Diabol nosí prevlek.. (3x)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy