Texty písní From Our Hands Sinners The Razor

The Razor

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Why are you so sad?
Why are you so down and out?
This is you weak side
Why are you so sad?
What have I done?
What have I done?

Pumping in your chest
Pressure’s rising and you sweat
You feel like you’re going to faint
The pills you possess are not going to help you

R.:
She’s like a razor
Her silhouette cuts through the brain like alcohol
Her grace will embrace and heal your soul
But negative side effects lead to the hospital (2x)

Why are you so sad?
Why are you so down and out?
This is you weak side
Why are you so sad?
What have I done?
What have I done?

Pumping in your chest
Pressure’s rising and you sweat
You feel like you’re going to faint
The pills you possess are not going to help you

Pumping in your chest
She will haunt you, you can’t rest
Until the end when daylight dies
Expect the worst, no, no one will help you

R.:
She’s like a razor… (2x)
Prečo si tak smutná?
Prečo si tak sklesnutá a mimo?
Toto je tvoja slabá stránka
Prečo si tak smutná?
Čo som spravil?
Čo som spravil?

Pumpovanie v tvojom hrudníku
Tlak stúpa a ty sa potíš
Cítiš sa akoby si mal omdlieť
Pilulky, ktoré si dávaš, ti nepomôžu

R.:
Je ako britva
Jej silueta prerazí mozgom ako alkohol
Jej láskavosť objíme a vylieči tvoju dušu
Ale vedľajšie negatívne účinky môžu viesť do nemocnice (2x)

Prečo si tak smutná?
Prečo si tak sklesnutá a mimo?
Toto je tvoja slabá stránka
Prečo si tak smutná?
Čo som spravil?
Čo som spravil?

Pumpovanie v tvojom hrudníku
Tlak stúpa a ty sa potíš
Cítiš sa na omdletie
Pilulky, ktoré si dávaš, ti nepomôžu

Pumpovanie v tvojom hrudníku
Bude ťa prenasledovať, nemôžeš odpočívať
Až do konca, kedy svetlo umiera
Očakávaj to najhoršie, nie, nikto ti nepomôže

R.:
Je ako britva.. (2x)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy