Texty písní G-unit Beg For Marcy

Beg For Marcy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

G G G, G G G-Unit
No peace talks, no white flags
No mercy, I'm gettin yo ass

[50 Cent]
Niggas done heard about my click how we stay wit the toastas
Blood in, blood out, la kostra nostra
You don't wanna bang wit the best
I'll have Doc removin fragments from your chest
They say God's a forgivin' man, I hope he forgive
Thirty shells I let off don't curse my kid
They say Fifty done blew up, Fifty you changed
Nigga you stunt, I pull out
And you see I'm that same nigga that when he start to roar
I think he's flyin
Eight outta eight on movin targets
You run? You still dyin
Check my resume, I am oh so loco
Mama ain't raise no chump, I don't talk no pocco

[Chorus - Tony Yayo]
Sticks and stones may break bones and the shells may hurt me
But I take it like a man, you beg for mercy
Keep your eyes wide open, nigga's lookin for it too
Shit is real 'round here, you surrounded by crooks

Sticks and stones may break bones and the shells may hurt me
But I take it like a man, you beg for mercy
Keep your eyes wide open, nigga's lookin for it too
Shit is real 'round here, you surrounded by crooks

[Tony Yayo]
There once was some niggas that tried to murda me
I hit em up, put em in plastic surgery
This 4-5 has made a lot of guys apologize
The truth come out, 'stead of hearin' a lot of lies
Some niggas catch a case and then claim they hard
A couple chest wounds will make a nigga change his heart
I just play my part, and while you shootin up cars
I'm smokin' niggas like a Cuban cigar
Let's get it poppin'

[refrén]

[Lloyd Banks]
I'm tired of you niggas with your maybe beef
We gonna be here forever, you're temporary like baby teeth
I'm in and out the night clubs, A-D-D
Dark blue Benz, navy seats, eighty sneaks
These niggas tellin' out the blue
So you hang em off the bridge
At least they'll have to helicopter you
The Jimmy lived in the bags, the Bell or Hop will do
I rap for the neighborhood niggas that failed in high school
You can tell I came a long way in my sense, home grown
That's why them little niggas in the projects love me
You provide the beat downs for free, I paid my dues
I don't even freestyle for free
I gave em a break, flew over seas
But it's kinda hard to get homie-sick when there's blue in the trees
Sit back and try to play your role wit the copies
I put more staples in yo ass than a telephone pole, Yea

[refrén]
G G G G G G-Unit
Ne mírové rozhovory, žádné bílé vlajky
Žádné slitování, jsem dostání yo zadek

[50 Cent]
Niggas udělat slyšel o mém pobytu na tlačítko, jak jsme o zdravý rozum toastas
Krev v krvi se, la Kostra Nostra
Nechcete, aby třesku vtip nejlepší
Dám si Doc removin fragmenty z vaší hrudi
Říkají, že Bůh je forgivin 'člověka, doufám, že se mu odpustit
Třicet skořápky jsem vystřelit není prokletí můj kluk
Říká se, že padesátka udělat vybuchla padesát jste změnili
Nigga vám kousek, jsem vytáhnout
A vidíte, jsem téhož nigga, že když začnou řvát
Myslím si, že je Flyin
Osm mazat osmi na movin cíle
Spustíte? Pořád dyin
Zkontrolujte, zda můj životopis, tak jsem oh loco
Máma není žádný hlupák zvýšit, nebudu mluvit bez pocco

[Chorus - Tony Yayo]
Hole a kameny mohou roztrhnout kosti a lastury květnu mi ublížil
Ale já to jako chlap, ty prosit o milost
Mějte oči dokořán, nigga je hledal pro něj příliš
Sakra, je skutečný 'round zde obklopen podvodníci

Hole a kameny mohou roztrhnout kosti a lastury květnu mi ublížil
Ale já to jako chlap, ty prosit o milost
Mějte oči dokořán, nigga je hledal pro něj příliš
Sakra, je skutečný 'round zde obklopen podvodníci

[Tony Yayo]
Tam kdysi bylo nějaké niggas, že se snažil mi murda
I hit em up, dejte jim v oblasti plastické chirurgie
Tato 4-5 učinilo hodně chlapů omluvit
Je to pravda vyjít, 'místo hearin' hodně lží
Některé niggas chytit případu a potom tvrzení, že tvrdé
Manželský pár ran na hrudi povede k nigga změnit své srdce
Jen jsem hrát mé straně, a zároveň jste shootin do auta
Jsem Smokin 'niggas jako kubánské doutníky
Pojďme si to poppin '

[refrén]

[Lloyd Banks]
Jsem unavený z vás možná váš niggas s hovězím masem
Budeme se zde navždy, že jste jako dítě dočasných zubů
Jsem v a z nočních klubů, A-D-D
Tmavě modré Benz, námořnictvo sedadla, osmdesát plíží
Tyto niggas tellin 'v modrém
Takže jste jim visí z mostu
Aspoň se budeme mít na vás vrtulník
V Jimmy žil v pytlích, v Bell Hop nebo bude dělat
I rap niggas pro okolí, že se nepodařilo s vysokou školu
Můžeme říci, přišel jsem dlouhou cestu v mém pocitu, domácí
To je důvod, proč je málo niggas v projektech, miluj mě
Ty poskytují porazit vyprazdňuje zdarma, Zaplatil jsem moje poplatky
Nemám ani freestyle zdarma
Dal jsem jim pauzu, letěl přes moře
Ale je to docela těžké získat homie-nemocný, když je tu modré stromy
Sedni si zpátky a pokusit se hrát svou roli zdravý rozum výtisky
Já jsem dal více yo sponky do zadku, než telefonní pól Ovšem

[refrén]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy