Texty písní Gabriela Gunčíková Dvojí Tvář Run To Hills

Run To Hills

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

White man came across the sea
He brought us pain and misery
He killed our tribes, he killed our creed
He took our game for his own need

We fought him hard we fought him well
Out on the plains we gave him hell
But many came too much for Cree
Oh will we ever be set free?

Riding through dustclouds and barren wastes
Galloping hard on the plains
Chasing the redskins back to their holes
Fighting them at their own game
Murder for freedom a stab in the back
Women and children and cowards attack

Run to the hills run for your lives
Run to the hills run for your lives

Soldier blue on the barren wastes
Hunting and killing their game
Raping the women and wasting the men
The only good Indians are tame
Selling them whisky and taking their gold
Enslaving the young and destroying the old

Run to the hills run for your lives
Run to the hills run for your lives

Run to the hills run for your lives
Run to the hills run for your lives

Run to the hills run for your lives
Run to the hills run for your lives
UTEČTE DO KOPCŮ
Přes moře k nám přišel bílý muž
Přinesl nám bídu a utrpení
Pobill naše kmeny, zabil naši víru
Udělal z nás to co potřeboval

Bojovali jsme s ním tvrdě, bojovali jsme s ním dobře
Na pláních jsme mu připravili peklo
Ale přišlo jich hodně, příliš mnoho pro (kmen) Krí
Ach, budeme ještě někdy svobodní?

Jezdí skrz mračna prachu a neúrodné pustiny
Usilovně cválají pláněmi
Zahánějí indiány zpět do jeskyní
Bojují proti nim jejich vlastními zbraněmi
Vraždí pro svobodu bodnutím do zad
Ženy i děti i zbabělci útočí.

Utečte do kopců, zachraňte si život
Utečte do kopců, zachraňte si život

Vojáci v modrém na neúrodných pustinách
Loví a zabíjejí zvěř pro zábavu
Znásilňují ženy a přepadávají muže
Jedině pokoření indiáni jsou jim dobří
Prodávají jim whisky a berou jim zlato
Zotročují mladé a pobíjejí staré

Utečte do kopců, zachraňte si život
Utečte do kopců, zachraňte si život

Utečte do kopců, zachraňte si život
Utečte do kopců, zachraňte si život

Utečte do kopců, zachraňte si život
Utečte do kopců, zachraňte si život
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy