Texty písní Gabriela Gunčíková Finálová kola Listen to your heart (Roxette)

Listen to your heart (Roxette)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I know there's something
in the wake of your smile.
I get a notion from the look
in your eyes, yea.
You've built a love
but that love falls apart.
Your little piece of heaven
turns too dark.

Listen to your heart
when he's calling for you.
Listen to your heart
there's nothing else you can do.
I don't know where you're going
and I don't know why,
but listen to your heart
before you tell him goodbye.

Sometimes you wonder
if this fight is worthwhile.
The precious moments
are all lost in the tide, yea.
They're swept away and
nothing is what is seems,
the feeling of belonging
to your dreams.

Listen to your heart
when he's calling for you.
Listen to your heart
there's nothing else you can do.
I don't know where you're going
and I don't know why,
but listen to your heart
before you tell him goodbye.

And there are voices
that want to be heard.
So much to mention
but you can't find the words.
The scent of magic,
the beauty that's been
when love was wilder
than the wind

Listen to your heart
when he's calling for you.
Listen to your heart
there's nothing else you can do.
I don't know where you're going
and I don't know why,
but listen to your heart
before
Listen to your heart
when he's calling for you.
Listen to your heart
there's nothing else you can do.
I don't know where you're going
and I don't know why,
but listen to your heart
before you tell him goodbye.
vím, že je něco
v návaznosti na váš úsměv.
Mám představu z pohledu
v tvých očích, ano.
Jste sestavili lásky
ale, že láska rozpadá.
Tvůj malý kousek nebe
otáčí příliš tmavý.

Naslouchejte svému srdci
když volá na vás.
Naslouchejte svému srdci
není nic jiného, ​​co můžete udělat.
Nevím, kam jdete
a já nevím proč,
, ale poslouchat své srdce
předtím, než mu řeknete sbohem.

Někdy se divit
Pokud se tento boj stojí za to.
Vzácné okamžiky
jsou ztracené v přílivu, ano.
Jsou smeteny a
nic, je to, co se zdá,
pocit sounáležitosti
své sny.

Naslouchejte svému srdci
když volá na vás.
Naslouchejte svému srdci
není nic jiného, ​​co můžete udělat.
Nevím, kam jdete
a já nevím proč,
, ale poslouchat své srdce
předtím, než mu řeknete sbohem.

A jsou tam hlasy
, které chtějí být slyšet.
Tolik se zmínit
ale nemůžete najít slova.
Vůně Magic,
krásu, která byla
Když láska byla divočejší
než vítr

Naslouchejte svému srdci
když volá na vás.
Naslouchejte svému srdci
není nic jiného, ​​co můžete udělat.
Nevím, kam jdete
a já nevím proč,
, ale poslouchat své srdce
před
Naslouchejte svému srdci
když volá na vás.
Naslouchejte svému srdci
není nic jiného, ​​co můžete udělat.
Nevím, kam jdete
a já nevím proč,
, ale poslouchat své srdce
předtím, než mu řeknete sbohem.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy