Texty písní Gabriela Gunčíková Gabča v TV Hokejista sezóny 30.4.2012 We Don't Need Anot..

Hokejista sezóny 30.4.2012 We Don't Need Anot..

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Out of the ruins
Out from the wreckage
Can´t make the same mistake this time
We are the children
The last generation
We are the ones they left behind
And I wonder when we are ever going to change
Living under the fear ´till nothing else remains

We don´t need another hero
We don´t need to know the way home
All we want is life beyond thunderdome

Looking for something, we can rely on.
There´s got to be something better out there.
Love and compassion
That day is coming
All else are castles built in the air

And I wonder when we are ever going to change
Living under the fear ´till nothing else remains

All the children say:

We don´t need another hero
We don´t need to know the way home
All we want is life beyond the thunderdome

So, what do we do withour lives?
We leave all things (about) ??.
Will our story shine like a light?
Or end in the dark?
Is it all or nothing?

We don´t need another hero
We don´t need to know the way home
All we want is life beyond thunderdome

All the children say:

We don´t need another hero
We don´t need to know the way home
All we want is life beyond thunderdome
Pryč z trosek
Pryč od vraku
Tentokrát nemůžeme udělat stejný omyl
Jsme děti
Poslední generace
Jsme jediní, co zůstali vzadu
A já se divím, když jsme nikdy nedostali šanci
Žijeme pod strachem, dokud nic jiného nezůstává

Nepotřebujeme dalšího hrdinu
Nepotřebujeme znát cestu domů
Všechno, co chceme je život za Dómem Hromu

Hledáme něco, na co se můžeme spolehnout.
Tady vezmeme něco lepšího
Láska a soucit
Že den přijde
Všechno jiné jsou vzdušné zámky

A já se divím, když jsme nikdy nedostali šanci
Žijeme pod strachem, dokud nic jiného nezůstává

Všechny děti říkají :

Nepotřebujeme dalšího hrdinu
Nepotřebujeme znát cestu domů
Všechno, co chceme je život za Dómem Hromu

Tak, co uděláme bez životů?
Opustíme všechny ty věci (kolem) ??
Bude náš příběh zářit jako světlo?
Nebo konec bude temný?
Je to všechno nebo nic?

Nepotřebujeme dalšího hrdinu
Nepotřebujeme znát cestu domů
Všechno, co chceme je život za Dómem Hromu

Všechny děti říkají :

Nepotřebujeme dalšího hrdinu
Nepotřebujeme znát cestu domů
Všechno, co chceme je život za Dómem Hromu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy