Texty písní Gabriela Gunčíková Živě Vyškov 15.6.2012 Fool For Your Loving

Vyškov 15.6.2012 Fool For Your Loving

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I was born under a bad sign,
Left out in the cold
I'm a lonely man who knows
Just what it means to lose control

But, I took all the heartache
And turned it to shame,
Now I'm moving, moving on,
And I ain't taking the blame

Don't come running to me,
I know I've done all I can
A hard loving woman like you
Just makes a hard loving man

So I can say it to you, babe
I'll be a fool for your loving no more,
A fool for your loving no more
I'm so tired of trying, I always end up crying,
Fool for your loving no more
I'll be a fool for your loving no more

I'm tired of hiding my feelings,
You left me lonely too long
I gave my heart, and you tore it apart,
Oh, baby, you done me wrong

Don't come running to me,
I know I've done all I can
A hard loving woman like you
Just makes a hard loving man

So I can say it to you, babe
I'll be a fool for your loving no more,
A fool for your loving no more
I'm so tired of trying, I always end up crying,
Fool for your loving no more
I'll be a fool for your loving no more

I'll be a fool for your loving no more, no more, no more

So I can say it to you, babe
I'll be a fool for your loving no more,
A fool for your loving no more
I'm so tired of trying, I always end up crying,
Fool for your loving no more
A fool for your loving no more

Fool for your loving no more...
Narodila jsem se pod špatné znamení,
Vlevo ve studené
Jsem osamělý muž, který ví,
Jen co to znamená ztratit kontrolu

Ale vzal jsem všechny zármutek
A obrátil ji k hanbě,
Teď jsem v pohybu, se přesune,
A já se vezme vinu

Nechoď běží ke mně,
Vím, že jsem udělal všechno, co může
Těžké milující ženu, jako jste vy
Prostě se jen těžko milující muže

Tak jsem to říct vám, brouku
Budu blázen pro vaše milování nic víc,
Hlupák pro tvou lásku víc
Jsem tak unavený, že se snaží, vždycky jsem nakonec pláče,
Blázen pro vaše milování více
Budu blázen pro vaše milování více

Jsem unavený z skrývá své pocity,
Nechal jsi mě sám příliš dlouho
Dala jsem své srdce, a ty od sebe roztrhl,
Oh, baby, jsi udělal to špatně

Nechoď běží ke mně,
Vím, že jsem udělal všechno, co může
Těžké milující ženu, jako jste vy
Prostě se jen těžko milující muže

Tak jsem to říct vám, brouku
Budu blázen pro vaše milování nic víc,
Hlupák pro tvou lásku víc
Jsem tak unavený, že se snaží, vždycky jsem nakonec pláče,
Blázen pro vaše milování více
Budu blázen pro vaše milování více

Budu blázen pro vaše milování nic víc, nic víc, nic víc

Tak jsem to říct vám, brouku
Budu blázen pro vaše milování nic víc,
Hlupák pro tvou lásku víc
Jsem tak unavený, že se snaží, vždycky jsem nakonec pláče,
Blázen pro vaše milování více
Hlupák pro tvou lásku víc

Blázen pro tvou lásku nic víc ...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy