Texty písní Garbage Garbage A Stroke Of Luck

A Stroke Of Luck

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hanging by threads of palest silver
I could have stayed that way forever
Bad blood and ghosts wrapped tight around me
Nothing could ever seem to touch me

I lose what I love most
Did you know I was lost until you found me?

A stroke of luck or a gift from God?
The hand of fate or devil's claws?
From below or saints above?
You came to me

Here comes the cold again
I feel it closing in
It's falling down and
All around me falling

You say that you'll be there to catch me
Or will you only try to trap me
These are the rules I make
Our chains were meant to break
You'll never change me

Here comes the cold again
I feel it closing in
You're falling down and
All around me falling

Stroke of luck or a gift from God?
Hand of fate or devil's claws?
From below or saints above?
You come to me now

Don't ask me why
Don't even try

A stroke of luck or a gift from God?
The hand of fate or devil's claws?
From below or saints above?
You came to me

Here comes the cold again
I feel it closing in
It's falling down and
All around me falling

Falling, falling
Falling, falling
Falling, falling
Závěsný podle vlákna nejsvětlejší stříbro
Mohl jsem tak zůstal navždy
Bad krve a duchy pevně omotal kolem mě
Nic by mohl někdy se zdá, že se mě

Jsem ztratil, co miluji nejvíce
Věděli jste, že jsem byl ztracen, dokud si mě našel?

A přesně o štěstí, nebo dar od Boha?
Ruka osudu nebo Čertovy drápy?
Z výše uvedených níže nebo svatí?
Přišel jsi ke mně

Zde přichází opět za studena
Myslím, že zavírání
Je to padne a
Všichni kolem mě patřící

Říkáte, že vám bude tam na mě chytit
Nebo se vám jen zkusit na mě past
Tyto jsou pravidla Vydělávám
Naše řetězců byly určeny k přerušení
Dostanete se nikdy nezmění mi

Zde přichází opět za studena
Myslím, že zavírání
Jste padne a
Všichni kolem mě patřící

Zdvihový štěstí nebo dar od Boha?
Ruka osudu nebo Čertovy drápy?
Z výše uvedených níže nebo svatí?
Ty pojď se mnou

Neptejte se mě, proč
Nepoužívejte ani zkusit

A přesně o štěstí, nebo dar od Boha?
Ruka osudu nebo Čertovy drápy?
Z výše uvedených níže nebo svatí?
Přišel jsi ke mně

Zde přichází opět za studena
Myslím, že zavírání
Je to padne a
Všichni kolem mě patřící

Falling, které spadají
Falling, které spadají
Falling, které spadají
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy