Texty písní Garbage Garbage As Heaven Is Wide

As Heaven Is Wide

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Nothing that you say will release you
Nothing that you pray would forgive you
Nothing's what your words mean to me
Something that you did will destroy me
Something that you said will stay with me
Long after you are dead and gone

If flesh could crawl
My skin would fall
From off my bones and run away from here

As far from god
As heaven is wide
As far from god
As angels can fly

If holy is as holy does
This house will burn straight down to hell
Take its conscience with it as it falls
Nothing said could change the fact
My tryst was blind, you broke the pact
If god's my witness god must be blind

If flesh could crawl
My skin would fall
From off my bones and run away from here

As far from god
As heaven is wide
As far from god
As angels can fly

I wish

Take it back, I dare you, take it back
No you can't?
You should have thought of that
What's inside a man that goes so wrong
Choke on guilt that's far too good for you
Say one word I'll laugh and bury you
And leave you in the place where you left me

If flesh could crawl
My skin would fall
From off my bones and run away from here

As far from god
As heaven is wide
As far from god
As angels can fly

I wish I could fly
Nic vám říct, že vám bude zpráva
Nic vás modlit se, že by ti odpouštím
Nic na to, co vaše slova znamenají pro mě
Něco, co jste udělal se mi zničit
Něco, co jsi řekl, zůstane se mnou
Dlouho poté, co jsou mrtví a odešla

Je-li tělo mohlo plazit
Moje kůže by pokles
Od z mé kosti a utéct odtud

Jak daleko od Boha
Jako nebe je široká
Jak daleko od Boha
Stejně jako andělé mohou létat

Pokud je svatá jako svatý nemá
Tento dům se bude pálit rovnou do pekla
Vezměte své svědomí s tím, že klesne
Nic řekl by mohl změnit fakt,
Moje schůzka byla slepá, jste porušil pakt
Je-li Bůh, Bůh je můj svědek musí být slepí

Je-li tělo mohlo plazit
Moje kůže by pokles
Od z mé kosti a utéct odtud

Jak daleko od Boha
Jako nebe je široká
Jak daleko od Boha
Stejně jako andělé mohou létat

Přál bych si,

Vezmi to zpátky, já si to dovoluješ, vzít zpátky
Ne nemůžete?
Měli byste si myslel, že o
Co je uvnitř člověk, který jde tak špatně
Sytič, že na vině je až příliš dobrá pro tebe
Řekne jedním slovem budu smát a vy zahrabat
A nechá vás v místě, kde jste mě opustil

Je-li tělo mohlo plazit
Moje kůže by pokles
Od z mé kosti a utéct odtud

Jak daleko od Boha
Jako nebe je široká
Jak daleko od Boha
Stejně jako andělé mohou létat

Přál bych si, abych mohl létat
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy