Texty písní Garbage Afterglow

Afterglow

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Centre on the wide horizon
Focus on the galaxy
Sweep away your expectations
And recognise your enemies

I hear you talking to yourself
You’re stripping off for someone else
You’ve got to learn to love yourself
It’s all that counts, there’s little else

You’re always looking for affections
And all it’s possibilities
Your senses searching for attention
In urgent need of gravity

I think you think you’re someone else
You’ve got to learn to save yourself
Before you find there’s nothing left
But bitterness
And hollowness
And afterglow
And afterglow
Centrum pro široký horizont
Soustřeďte se na galaxii
Smést vaše očekávání
A uznávají vaši nepřátelé

Slyšel jsem, že to mluvíš pro sebe
Jste odizolovací volno pro někoho jiného
Máte se naučit milovat sami sebe
To je všechno, co se počítá, je tu trochu jinak

Vy jste vždy hledali postižení
A všechny jeho možnosti
Vaše smysly hledají pozornost
V naléhavé potřebě gravitace

Myslím, že si myslíte, že jste někdo jiný
Máte se naučit šetřit sami
Než najdete tu nic
Ale hořkost
A prázdnota
A dosvit
A dosvit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy