Texty písní Gary Numan Jagged In A Dark Place

In A Dark Place

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Something calls me
From a dark place

And so I pray every night

Something knows me
It whispers my name
And I'm losing my faith

I can feel it breathing
But it feels like something dead and cold

I can feel it waiting
But it waits for something in my soul

Sometimes I call out for you, and sometimes I'm afraid

So I beg God
For salvation, for an angel
Every night

And I ask God
Can He forgive me?
And I want to believe

I think I hear it laughing
But it sounds like my voice lost and old

I think it showed me Heaven
And now I know why I'm scared to die

Am I a fool in the dark, I don't know
Am I the ghost in my dreams, I don't know
Am I a shadow of life, I don't know
Am I afraid of the truth, I don't know

Sometimes I call out for you, and sometimes I'm afraid

So I ask for
One small mercy?
But it whispers 'Who are you?'

So I ask God
If He can save me?
he says it's all too dark
Něco mě volá
Z temných míst

A tak se každou noc modlím

Něco mě zná
Šeptá to mé jméno
Ztrácím víru

Cítím to dýchat
Ale zdá se to mrtvé a chladné

Cítím, že to čeká
Ale čeká to na něco v mé duši

Občas tě volám, a občas
Se bojím

Tak žádám Boha
O zachránu, o anděla
Každou noc

A ptám se boha
Zda mi odpustí
A chci věřit

Myslím, že slyším, jak se to směje
Ale zní to jako můj hlas ztracený a starý

Myslím, že mi to ukázalo Nebe
A teď vím, proč jsem vystrašený k smrti

Jsem blázen ve tmě, nevím
Jsem duch svých snů, nevím
Jsem stín života, nevím
Bojím se pravdy, nevím

Občas tě volám, a občas
Se bojím

Tak žádám
O malé slitování
Ale ono to šeptá Kdo jsi?

Tak se ptám Boha
Zda-li mě zachrání
On říká je to všechno příliš temné
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy