Texty písní Gloria Estefan Wrapped

Wrapped

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I keep every tear like an ocean
For every day that my fortune
Kept me from being with you
I cradle your faith that reveals me
Grows like a flower then heals me
Fills me with promise anew

I carry your worn disillusion
When my pathetic confusion
Kept me from speaking the truth
I´m simply a coin in your fountain
Lost like the seconds I´m counting
Till I am closer to you

I cherish every morning that found us
With the night scattered around us
Faded and painting me blue
I carry your joy in my footsteps
Making my way to your harbor
Don´t need to go any farther
You are my sun and my moon

Wrapped in your arms where it´s peaceful
Back in your arms where I´m happy
I would do anything gladly
Only to see you again

Wrapped in your arms I can wander
Out to the heavens above me
Hearing you say that you love me
Back in your arms where I´m free

I keep every phrase barely spoken
That from your lips may have broken free
As you give me your love
My yearning is constant and steady
When I´m with you I´m already
Everything I can become

I cherish every morning that found us
With the night scattered around us
Faded and painting me blue
I carry your joy in my footsteps
Making my way to your harbor
Don´t need to go any farther
You are my sun and my moon

Wrapped in your arms where it´s peaceful
Back in your arms where I´m happy
I would do anything gladly
Only to see you again

Wrapped in your arms I can wander
Out to the heavens above me
Hearing you say that you love me
Back in your arms where I´m free
Držím každou slzu jako oceán
Za každý den, kdy mi mé štěstí
Bránilo být s tebou
Chovám tvou víru, která mě odhaluje
Roste jako květina, pak mě léčí
Znovu mě naplňuje slibem

Nesu tvé rozčarování
Když mi můj ubohý zmatek
Bránil mluvit pravdu
Jsem prostě mince v kašně
Ztracená jako vteřiny, které počítám
Než ti budu blíž

Vážím si každého rána, které nás našlo
S nocí rozprostřenou kolem nás
Uvadla a skličovala mě
Nesu tvou radost ve svých stopách
Tvoříc si cestu k tvému přístavu
Nepotřebuji jít nikam dál
Ty jsi moje slunce, můj měsíc

Schovaná ve tvé náruči, kde je bezpečno
Zpět ve tvé náruči, kde jsem šťastná
Nic bych neudělala ráda
Jen tě zase viděla

Schovaná ve tvé náruči mohu putovat
Až do nebe nade mnou
Slyšet, jak říkáš, že mě miluješ
Zpět ve tvé náruči, kde jsem volná

Držím každou větu stěží vyřčenou
To z tvých úst může uvolnit
Jak mi dáváš svou lásku
má touha je stálá a stabilní
Když jsem s tebou už jsem
Všechno, čím se jen můžu stát

Vážím si každého rána, které nás našlo
S nocí rozprostřenou kolem nás
Uvadla a skličovala mě
Nesu tvou radost ve svých stopách
Tvoříc si cestu k tvému přístavu
Nepotřebuji jít nikam dál
Ty jsi moje slunce, můj měsíc

Schovaná ve tvé náruči, kde je bezpečno
Zpět ve tvé náruči, kde jsem šťastná
Nic bych neudělala ráda
Jen tě zase viděla

Schovaná ve tvé náruči mohu putovat
Až do nebe nade mnou
Slyšet, jak říkáš, že mě miluješ
Zpět ve tvé náruči, kde jsem volná
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy