Texty písní Goo Goo Dolls A Cry For Help

A Cry For Help

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It's a neverending world out there
And you and I made it this far
but believe me there's things about me you don't know

And who do I turn to?
Where do I run?
Who do I seek, cuz baby it's a cry for help.

I never knew just how one little word can hurt
I never thought I could feel like that
But you and me It's not gonna last
Forgive and forget, yeah forgive

And who do I turn to?
Where do I run?
Who do I seek, cuz baby it's a cry for help

yeah baby it's a cry for help.
To je nekoneèný svìt venku
A vy a já jsem udìlal že toto daleko
ale vìøí mi tam je vìci o mì neví

A kdo já se obrátím na?
Kde já budu bìžet?
Kdo já budu hledat, cuz dítì to je køièí o pomoc.

Nikdy jsem se nedozvìdìl jen jako jeden malé slovo mùže zranit
Nikdy jsem si nemyslel já jsem mohl cítit takto
Ale vy a mì to nechystá se trvat
Prominout a zapomenout, jo prominout

A kdo já se obrátím na?
Kde já budu bìžet?
Kdo já budu hledat, cuz dítì to je køièí o pomoc

jo dítì to je køièí o pomoc.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy