Texty písní H16 Z Lásky

Z Lásky

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Ako srdce veľmi bolí,ako srdce stojí, ako stará láska odchádza a nová v svete stojí. Vieš, ako sa bojím, ako bojím sa sklamania. Všetko od seba odháňam, všetko mi zas upadá. Napadá mi jediné, iba táto otázka, čo drží ma pri živote. Čo je to slovo láska? Na srdci zjavila sa vráska. Ja prázdnotou praskám, zase iba sám svetom sa tackám. Úkryt si hľadám, zranený padám, či vstanem či pomôžeš mi hádam. Ja sám to nezvládam, hlbokým ranám sa zle odoláva. Že hovorím si aj to sa stáva. Klamem sám seba. Čo mi ostáva? Nie žiadna mela, iba trocha lásky, chviľky pochopení, iba trocha viery, zopár sladkých pohladení, nechcem byť sám. Prosím ťa ver mi a ostaň. Ostaň so mnou iba chvíľu, ja za tú chvíľu priblížim sa k úsmevu, divu. Tú chvíľu zo všetkých krás chcem zažiť, zažiť chvíľu ešte raz. Naposledy povedať: ľúbim ťa, chcem ťa a poznám ťa, snívam, či môžem ťa mať. Teba chcem ľúbiť, moje srdce ti darovať. Nie naposledy zamávať, svoju lásku ti venovať, nechcem už sny. Zaplatím aj životom, že som láske otrokom, slzy tečú potokom , Ja som láske otrokom a slzy? Slzy zase tečú iba potokom.


Chcem počuť tvoj hlas, chcem hľadiť ti vlasy, chcem nájsť tvoje šťastie, chcem žiť len z krásy. Chcem cítiť tvoju lásku, chcem počuť tvoj smiech, chcem milovať ťa veď to nie je hriech.


Oči plné žiaľu, plné strachu, plné sĺz, plné šťastia, plné lásky, plné nekonečných múz. Levie oči blúdia týmto svetom každý jeden deň.Niekedy plačú, ale žijú si svoj sen. Plné smiechu, plné kríz a plné spomienok. Levie oči milujú od mala už od plienok. Plné predsavzatí, plné chutí, plné slov, plné túžby po slobode život žiť nežiť s tmou..ou

Hľadajú si svetlo, hľadajú si svoje šťastie. Pastier si pastie,ale láska teraz rastie. Ulica má svoju tvár, každý bude mať svoj tvar, život dostať ako dar, každá diera má svoj zvar. Neviem či ti mám tykať aj tak sme si ako cudzí. Rozlúčka plná sĺz do dnešných nocí ma to mrzí. Meno len dve spoluhlásky, k tomu aj tri čísla, obidvaja mali masky, ale láska bola čistá. Milujem, koľko krát chcel ti to povedať. Miluje pri tebe sa nemusel len domnievať. Jeho veci na stenách venované tebe aby ukázal že čo to v ňom drieme.


Chcem počuť tvoj hlas, chcem hľadiť ti vlasy, chcem nájsť tvoje šťastie, chcem žiť len z krásy. Chcem cítiť tvoju lásku, chcem počuť tvoj smiech, chcem milovať ťa veď to nie je hriech.


Zranený holub vzduchom si lieta. Z posledných síl odoláva sile vetra. Je sám, bojí sa, do strán ho zmieta, lieta, ide len za jedným cieľom. Nájsť svoj úkryt, nevie akým má ísť vlastne smerom. Holub na veľmi silného sa hrá. Niekoho ľúbi, niekoho rád má. Láska ho zranila už nevládze hlávať. Veľký odpor vetru krídlami dáva. Ten vták má meno začína na M. Zbohom láska zbohom, leť krásny sen. Prečo prišiel ten osudový deň? Veľmi som sa ho bál a on zase zradil. Do vlaku smútku bez slova ma posadil. Na tej ceste samoty zájdem ďalej sám, dúfam, že teba, teba v cieli mám. Myslím že teba, teba tam raz nájdem, padnem a možno niekedy vstanem. Vážim si chvíle, keď som mohol s tebou spať, s tebou sa smiať, veľkú radosť mať. Z toho, keď som ti na tvári úsmev mohol dať. Hovorím to zo srdca. Nejdem podľa žiadnych osnov. Čakám kedy sa mi splní jeden z nesplnených snov.

Už ďalej nemôžem bez ducho snívať, so slzami v očiach na teba sa dívať. Prečo nemôžem ja, ja v tebe bývať? Ale keď ťa vidím musím sa skrývať. Prečo neprídeš a neutrieš mi tie slzy? Prečo nepovieš ako strašne ťa to mrzí? Prečo nepovieš veľmi chcem vrátiť čas? Prečo mi vlastne nepovieš, skús to ešte raz?

Sú to myšlienky, ktoré sa nedajú vysloviť. Ja ľúbim ťa a nechcem ťa stratiť. Ver mi, všetko je z mojej strany len pre teba. Všetko čo cítim. Ten text by nemohol bez teba byť. Láska je tu, láska je všade vôkol teba. Kvôli tebe by som aj zomrel. Pamätáš? Na ten deň nikdy nezabudem.


Chcem počuť tvoj hlas, chcem hľadit ti vlasy, chcem nájsť tvoje šťastie, chcem žiť len z krásy. Chcem cítiť tvoju lásku, chcem počuť tvoj smiech, chcem milovať ťa veď to nie je hriech.
Jako srdce velmi bolí, jako srdce stojí, jako stará láska odchází a nová ve světě stojí. Víš, jak se bojím, jak bojím se sklamání. Všechno od sebe odháním, všechno mi zase upadá. Napadá mě jediné, jen tato otázka, co drží mě při životě? Co je to slovo láska? Na srdci objevila se vráska. Já prázdnotou praskám, zase jen sám světem se toulám. Úkryt si hledám, zraněný padám, jestli vstanu nebo pomůžeš mi hádám. Já sám to nezvládám, hlubokým ranám se špatně odolává. Že říkám si i to se stává. Lžu sám sobě. Co mi zůstává? Ne žádná mela, jen trochu lásky, chvilky pochopení, jen trocha víry, pár sladkých pohlazení, nechci být sám. Prosím tě věř mi a zůstaň. Zůstaň se mnou jenom chvíli, já za tu chvíli přiblížím se k osmému divu. Tu chvíli ze všech krás chci zažít, zažít chvíli ještě jednou. Naposledy říct: miluji tě, chci tě a poznám tě, sním, jestli můžu tě mít. Tebe chci milovat, moje srdce ti darovat. Ne naposledy zamávat, svou lásku ti věnovat, nechci už sny. Zaplatím i životem, že jsem lásce otrokem, slzy tečou potokem. Já jsem lásce otrokem a slzy? Slzy zase tečou jenom potokem.

Chci slyšet tvůj hlas, chci hladit ti vlasy, chci najít tvé štěstí, chci žít jen z krásy. Chci cítit tvoji lásku, chci slyšet tvůj smích, chci milovat tě vždyť to není hřích.

Oči plné žalu, plné strachu, plné slz, plné štěstí, plné lásky, plné nekonečných múz. Lví oči bloudí tímto světem každý jeden den. Někdy pláčou, ale žijí si svůj sen. Plné smích, plné krizí a plné vzpomínek. Lví oči milují od mala už od plenek. Plné předsevzetí, plné chutí, plné slov, plné touhy po svobodě život žít, nežít s tmou.. ou

Hledají si světlo, hledají si svoje štěstí. Pastýř si pase, ale láska teď roste. Ulice má svou tvář, každý bude mít svůj tvar, život dostat jako dar, každá díra má svůj svár. Nevím jestli ti mám tykat i tak jsme si jako cizí. Rozloučení plné slz do dnešních nocí mě to mrzí. Jméno jen dvě souhlásky, k tomu i tři čísla, oba dva měli masky, ale láska byla čistá. Miluji, kolikrát chtěl ti to říct. Miluje, s tebou se nemusel jen domnívat. Jeho věci na stěnách věnované tobě, aby ukázal, co to v něm dříme.

Chci slyšet tvůj hlas, chci hladit ti vlasy, chci najít tvé štěstí, chci žít jen z krásy. Chci cítit tvoji lásku, chci slyšet tvůj smích, chci milovat tě vždyť to není hřích.

Zraněný holub vzduchem si lítá. Z posledních sil odolává síle větru. Je sám, bojí se, do stran ho zmítá, lítá, jde jen za jedním cílem. Najít svůj úkryt, neví jakým má jít vlastně směrem. Holub na velmi silného si hraje. Někoho miluje, někoho má rád. Láska ho zranila už nemůže mávat. Velký odpor větru křídlami dává. Ten pták má jméno, začíná na M. Sbohem lásko sbohem, leť krásný sne. Proč přišel ten osudový den? Velmi jsem se ho bál a on zase zradil. Do vlaku smutku beze slova mě posadil. Na té cestě samoty zajdu dál sám, doufám že tebe, tebe v cíli mám. Myslím, že tebe, tebe tam jednou najdu, padnu a možná někdy vstanu. Vážím si chvíle, kdy jsem mohl s tebou spát, s tebou se smát, velkou radost mít. Z toho, když jsem ti na tváři úsměv mohl dát. Říkám to ze srdce. Nejdu podle žádných osnov. Čekám kdy se mi splní jeden z nesplněných snů.

Už dál nemůžu bez duše snívat, se slzami v očích na tebe se dívat. Proč nemůžu já, já v tobě bývat? Ale když tě vidím, musím se skrývat. Proč nepříjdeš a neutřeš mi ty slzy? Proč neřekneš mi jak strašně tě to mrzí? Proč neřekneš velmi chci vrátit čas? Proč mi vlastně neřekneš, zkus to ještě jednou?

Jsou to myšlenky, které se nedají vyslovit. Já miluji tě a nechci tě ztratit. Věr mi, všechno je to z mojí strany jen pro tebe. Všechno co cítím. Ten text by nemohl bez tebe být. Láska je tu všude, láska je všude okolo tebe. Kvůli tobě by jsem i zemřel. Pamatuješ? Na ten den nikdy nezapomenu.

Chci slyšet tvůj hlas, chci hladit ti vlasy, chci najít tvé štěstí, chci žít jen z krásy. Chci cítit tvoji lásku, chci slyšet tvůj smích, chci milovat tě vždyť to není hřích.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy