Texty písní Hacride Amoeba Perturbed

Perturbed

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Grousset]

Obsession, old demons who defeat you
I search, greedy for calm, my liberty

Let the amoeba devour you
It's your requiem

The racked guided spirit by the past,
Voodoed by this pity witch freeze my veins
Ridiculousness
This obsession is yours, individual

Invented or hidden, justified or inordinate

Your eyes give away and this secret so well kept
This languidness, suffering from hurt you so much
These perturbed sensations
Macabre mass of my look towards the future

Respect your vision of humanity, respect man who regard you
Respect these men who look at you
These memories which spoil life
[Grousset]

Obsese, staří démoni kteří tě zdolají
Hledám, lačnící po klidu, moje svoboda

Nech se pohltit Amoebou
Je to tvé requiem

Odpojení vedeno duchem minulosti,
Zvoodooován touto soucitnou čarodějnicí, mrznou mé žíly, Směšnost
Tahle obsese je tvá, individuální

Vynalezený nebo skrytý, oprávněný nebo nemírný

Tvé oči prozrazují a tohle tajemství tak dobře střežené, Tato bezduchost, trpíš bolestí tak moc
Tyto rozrušené senzace
Strašidelná mše mého pohledu do budoucnosti

Respektuji tvoji vizi lidskosti, respektuji člověka, který si tě váží
Respektuji ty lidi kteří se na tebe dívají
Tyto vzpomínky, které níčí život
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy