Texty písní Halestorm Halestorm Innocence

Innocence

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You see it from the outside
You're running toward the wall
Swinging from your blind side
But you don't know me at all
I've been here too many times before
And your tears don't mean a thing
I only come when you scream, I told you

[CHORUS:]
Child, don't follow me home
You're just too perfect for my hands to hold
If you choose to stay, you'll throw it all away
And I just want to take your innocence

Is this what you wanted
Did I make your dreams come true?
You're sitting in a corner
Wondering what you got into
And you ache for things you don't understand
That your tears don't mean a thing
I only come when you scream, and I told you

[CHORUS]

There's no such thing as fate
Only yourself to blame you never walked away

[CHORUS]
Vidíš to z venčí
Utíkáš ke zdi
Kýváš se na své slepé straně
Ale vůbec mě neznáš
Už jsem tu byla mnohokrát před tím
A tvoje slzy nic neznamenají
Přijdu jedině tehdy když budeš křičet, řekla jsem ti to

REFRÉN
Dítě, nesleduj mě domů
Jsi příliš perfektní na to, aby tě držely moje ruce
Jestli si vybereš zůstat, všechno tím zahodíš
A já si chci vzít tvoji nevinnost

Je tohle to, co chceš?
Splnila jsem ti tvé sny?
Sedíš v koutě
Podivující se nad tím co jsi měl
A bolí tě věci kterým nerozumíš
Tvoje slzy nic neznamenají
Přijdu jedině tehdy když budeš křičet, řekla jsem ti to

REFÉN

Není žádná podobná věc jako osud
Pouze sebeobviňování, že jsi nikdy neodešel

REFRÉN
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy