Texty písní Hammerfall Crimson Thunder Hero's Return

Hero's Return

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In a time of fear and confusion,
silence charging the air
The sunlight is gone, darkness lives on
in the heart of the dragon’s lair

Lost in a world of illusions
No trace of the missing ore
Stealing our souls, we’re out of control,
knocking at death’s door

All our beliefs fading into ashes
Heed the words that we pray

For a Hero’s Return our hearts still yearn
Rise and conquer, let the infidels burn

Now we charge, the battle is raging,
blood runs everywhere
Our anger is fierce, avenging the years
No time for a final prayer

Behold, the might of the hammer,
elliptical bolts of fire
There’s nowhere to run, nowhere to hide
You’re down to the wire

Somewhere out there lies a new tomorrow
for me and those who believe

For a Hero’s Return our hearts still yearn
Rise and conquer, let the infidels burn
For a Hero’s Return our hearts still yearn
Rise and conquer, let the infidels burn

Oooh…

Now, I’ve returned from a place far beyond
My mission I set, let it be done

We still belive in a brighter future
The dreams are ours to fulfil

For a Hero’s Return….
V čase strachu a zmatení
Ticho žene vzduch
Sluneční záře je pryč, temtota žije
V srdci dračího doupěte

Ztracen ve světě iluzí
Žádná stopa po ztracené rudě (??)
Krade naše duše, nemáme nad sebou vládu
Klepajíc na dveře smrti

Všechna tvá víra se vytrácí v prach
Vyslyš slova, kterými se modlíme

Za hrdinův návrat naše srdce stále dychtí
Povstaňme a dobyjme, nechme bezvěrce vzplanout

Nyní útočíme, bitva zuří,
Všude proudí krev,
Naše zloba je divoká, mstí se za roky,
Není čas na poslední modlitbu

Pohleď, moc kladiva,
Eliptické proudy ohně
Není kam utést, není kde se schovat,
Až konec o tobě rozhodne

Někde tam venku čeká nový zítřek
Pro mě a ty kdo věří

Za hrdinův návrat naše srdce stále dychtí
Povstaňme a dobyjme, nechme bezvěrce vzplanout
Za hrdinův návrat naše srdce stále dychtí
Povstaňme a dobyjme, nechme bezvěrce vzplanout
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy