Texty písní Hammerfall Infected Patient Zero

Patient Zero

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I breathe alone, my skin
begins to peel
Forsaken in my misery
to battle this ordeal

I can't resist the cravings,
no I have to ease the pain
My screaming brain is melting slowly,
turning me insane

Devastation all across the nation
Infected, but I am not alone
My days are numbered but I am a patient
From zero the counting has begun

I resist resistance, I survive the
hangman's noose
Future looks sinister,
I'm a zombie on the loose

Cuz I feed in darkness,
I feast in broad daylight
Whatever you do, better hold on
tight and stay out of my sight

Evacuation all across the nation
Infected, but I am not alone
Our days are numbered
and we are patient
To zero the countdown has begun

We exist but our hearts don't beat
The streets, our sacred haven
Fight or flee
don't waste another round

We exist but our eyes run red
The dead will feast upon you
Aiming high, don't chocke
or you'll be downed

Retribution a suicide solution
Infected but you are not alone
All lives are numbered
and we are all patient
To zero the counting has begun
Já dýchám sám, moje kůže
Se začíná loupat
Opuštění v mém trápení
k bitvě tohoto utrpení

Nemohu odolat chuti,
Ne, musím zmírnit bolest
Můj řvoucí mozek hnije pomalu,
obrátil mě k šílenství

Devastace po celé zemi
Nakažen, ale nejsem sám
Mé dny jsou sečteny, ale jsem pacient
Od nuly odpočet začal

Já tomu vzdoroval, já přežil
oprátku
Budoucnost vypadá hrozivě
Já jsem zombie na svobodě

Protože se krmím v noci,
Tak odpočívám za bílého dne
Ať se stane cokoliv, je lepší vydržet
a zůstat mi z očí.

Evakuace po celé zemi
Nakažen, ale nejsem sám
Naše dny jsou sečteny,
jsme pacienti.
K nule odpočet začal

Žijeme ale naše srdce nebijí
V ulicích, naše posvátná útočiště
Bojovat, nebo prchnout
Neplýtvejte další salvu.

Žijeme ale naše oči jsou červené
Mrtví budou hodovat na vás
Miřte vysoko, neváhejte
nebo budete poraženi.

Odplata je sebevražedné řešení
Nakaženi, ale nejste sami
Všechny životy jsou sečteny
všichni jsme pacienti
k nule odpočet začal
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy