Texty písní Hammerfall No Sacrifice, No Victory Between Two Worlds

Between Two Worlds

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In the distant maze, I see two doors
One leads to change, one leads to where I've been before
I am an angel, on broken wings
I am the beast, the devil and all in between
Nothing at all

It's never dark here, it's never light
Feeling like I'm caught between two worlds
Between two worlds

When the night comes down, the blade comes out
I wish, I wish, I wish I felt something at all
Nothing's wrong or right, nor black or white
Behind the hurt I see the lust come shining through
What do I do

Just like the rainbow, between mist and sun
Feeling like I'm trapped between two worlds
Between two worlds

Never laugh or smile, I never cry
My mind is numb, and I can't take it anymore
Screaming in frustration, no sound is heard
Am I asleep, or am I starring in a dream
Please wake me up

Sometimes the hunter, sometimes the prey
Feeling like I'm trapped, lost and never found
Feeling like I'm caught in two worlds
Without a home
V dálekém labyrintu vidím dvoje dveře
Jedny vedou ke změně, jedny vedou tam, kde jsem byl předtím
Jsem anděl, se zlomenými křídly
Já jsem bestie, ďábel a vše mezi
Nejsem vůbec nic

Nikdy to zde není temné, nikdy to není světlé,
Pocit jako chycen mezi dvěma světy
Mezi dvěma světy

Když přijde noc, čepel vyjde
Přál bych si, Přál bych si, přál bych si vůbec něco cítit
Nic není špatně ani dobře, ani černá nebo bílá
Za bolestí vidím prosvítat chtíč
Co mám dělat

Stejně jako duha, mezi mlhou a sluncem
Pocit, jako v pasti mezi dvěma světy
Mezi dvěma světy

Nikdy smích nebo úsměvem, nikdy jsem neplakat
Moje mysl je ochromená, už to dál nevydržím
Křičím ve frustraci, žádný zvuk neslyším
Spal jsem, či jsem hrál ve snu
Prosím, vzbuď mě

Někdy lovcem, jindy kořistí
Pocit, že jsem v pasti, ztracen a nikdy nalezen
Pocit, že jsem chycen ve dvou světech
Bez domova
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy