Texty písní Hammerfall No Sacrifice, No Victory Bring The Hammer Down

Bring The Hammer Down

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There was a time when we were noble soldiers
Fearless and wild, fight just to survive
Reformed our troops, one flag, one world united
Under the sun the powers came alive

The sound of our cause, the meaning of life
Beyond stars and skies
Now raise your hands and let it all come out

Bring the Hammer down
Slam it down to the ground
One flag, one world united

Templars, fight or fall
Raise your fists, heed the call
Bring the Hammer Down, behold the light

No painted skies, we dwell in black and white
Just live your life, like there is no tomorrow
Present today, forgotten before dawn

Still counting the stars, in search for a way
The meaning of life
Now raise your hands before your time runs out

Bring the Hammer Down
Slam it down to the ground
One flag, one world united

Templars, fight or fall
Raise your fists, heed the call
Bring the Hammer Down, behold the light

Bring the Hammer Down
Slam it down to the ground
One flag, one world united
Bývaly doby, kdy jsme byli šlechetní vojáci
Beze strachu a divocí, jen boj o přežití
Naši napravené vojáci, jedna vlajka, jeden sjednocený svět
Pod sluncem síly obživly

Znění naší věci, smysl života
Za hvězdami a oblohou
Teď pozvedněte své ruce a nechte to všechno vystoupit

Sražte kladivem
Prašťtě to dolů na zem
Jedna vlajka, jeden sjednocený svět

Templáři, bojujte nebo padněte
Pozvedněte své pěsti, vyslyšte volání
Sražte kladivem, uzříte světlo

Nevymalovaná obloha, žijeme v černé a bílé
Prostě žíjte svůj život, stejně jako kdyby nebylo žádné zítra
Existující dnešek zapomenutý před úsvitem

Stále počítání hvězd v pátrání po cestě
Smysl života
Teď pozvedněte své ruce dříve než váš čas vyprší

Sražte kladivem
Prašťtě to dolů na zem
Jedna vlajka, jeden sjednocený svět

Templáři, bojujte nebo padněte
Pozvedněte své pěsti, vyslyšte volání
Sražte kladivem, uzříte světlo

Sražte kladivem
Prašťtě to dolů na zem
Jedna vlajka, jeden sjednocený svět
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy