Texty písní Hammerfall No Sacrifice, No Victory One Of A Kind

One Of A Kind

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Rising forces, thunder in the east
No fearless warrior could subdue the beast
No gallant man around could stand and hold his ground

Days passed by and weeks turned into years
Every drip of hope becamse a sea of hours
Somewhere in the dark, a light or just a spark

Brothers in arms fighting one and for all
Fearless and wild we stand tall, one of a kind
No turning back, brothers fight or fall
Standing together, we fight, one of a kind

Years of darkness all torn by fate's hand
A nation cursed, once glorious and grand
From the ashes we will rise, like a Phoenix to the skies

Brothers in arms fighting one and for all
Fearless and wild we stand tall, one of a kind
No turning back, brothers fight or fall
Standing together, we fight, one of a kind

Come take my hand, don't leave me here all alone
Come make a stand, don't let us fade away, fade away

1666 – We stood in the valley of death
Steel in our hands, the final command
Mighty warriors – mount up don't stare at the ground
Hold your heads high, resist and defy
Fighting, defending, we're screaming, avenging you all

We're standing all for one for all
One voice we're one of a kind, we are
Never look back, never surrender

We're fighting all for one for all
One heart, we're one of a kind, we are
Cause we are here and we are fighting

Brothers in arms fighting one and for all
Fearless and wild we stand tall, one of a kind
No turning back, brothers fight or fall
Standing together, we fight, one of a kind

Fighting, defending, we're screaming, avenging you all
Rostoucí síly, hrom na východě
Neohrožený bojovník mohl podmanit šelmy
Statečný můž by asi stál a držel s jeho zemí

Dny plynuly a týdny se promněnily v roky
Každá kapka naděje přišla do moře hodin
Někde v temnotě, je světlo nebo jen jiskra

Bratři ve zbrani bojují jeden za všechny
Nebojácní a divocí stojíme vysoko, jediní svého druhu
Žádné otáčení zpět, bratři budou bojovat nebo poklesnou
Stojíme společne, bojujeme, jediní svého druhu

Roky temnoty roztrháné rukou osudu
Národ proklínal, kdysi slavné a velkolepé
Z popela povstanem, jako Phoenix k nebesům

Bratři ve zbrani bojují jeden za všechny
Nebojácní a divocí stojíme vysoko, jediní svého druhu
Žádné otáčení zpět, bratři budou bojovat nebo poklesnou
Stojíme společne, bojujeme, jediní svého druhu

Chyťte mou ruku, nenechávejte mě tady úplně samotného
Přijďte se připravit na odpor, než zeslábnem, a zestárnem

1666 - jsme stáli v údolí smrti
Ocel v našich rukou, konečný příkaz
Bohatýři - připojte se, nekoukejte se na zem
Držte hlavy vysoko, budeme odolávat a vudorovat
Boj, vzdor, křičíme, pomsta vám všem

Vzdorujeme všichni za jednoho a za všechny
Jeden hlas, jsme jediní svého druhu, jsme !
Nikdy se neohlířet, nikdy se nevzdát

Vzdorujeme všichni za jednoho a za všechny
Jedno srdce, jsme jediní svého druhu, jsme !
Protože my jsme tady a bojujeme

Bratři ve zbrani bojují jeden za všechny
Nebojácní a divocí stojíme vysoko, jediní svého druhu
Žádné otáčení zpět, bratři budou bojovat nebo poklesnou
Stojíme společne, bojujeme, jediní svého druhu

Boj, Vzdor, křičíme, pomsta vám všem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy