Texty písní Hammerfall Renegade Keep The Flame Burning

Keep The Flame Burning

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Standing at the crossroads, where the future meets the past
Oh can´t you feel, there´s magic in the air
We´re noble knights and mighty men, with the power to assay
Faithful and true, let our deeds show you the way

Glorious, we live and we die
Our courage will unite

In our hands we hold the future, carry on
In our hearts, eternally, we Keep The Flame Burning

Hear the sound of roaring thunder, and the sound of raging steel
In the battle of thrust our sprits will reveal

Glorious, we´d rather die
with honour than to live with shame

In our hands we hold the future, carry on
In our hearts, eternally, we keep the flame...
burning deep inside forever, shining on
And in our hearts for all eternity we Keep The Flame Burning

We stay as we are, now the first crusade is won
Let it be written, let it be done

In our hands we hold the future, carry on
In our hearts, eternally, we keep the flame...
burning deep inside forever, shining on
And in our hearts for all eternity we Keep The Flame Burning
Stojíme na křižovatkách, kde budoucnost potkává minulost.
Oh, cítíte to, magie ve vzduchu.
Jsme vznešení rytíři a mocní muži,
se silou ke zkoušce.
Věrně a skutečně, nech naše činy ukázat ti cestu.

Slavně žijeme a zemřeme.
Naše odvaha se sjednotí.

V našich rukou máme budoucnost, pokračování.
V našich srdcích, věčně udržujeme hořící plamen.

Slyš zvuk dunícího hromu,
a zvuk bouřlivé oceli.
V našem boji o svržení se naše duše ostění.

Slavně, raději zemřeme se ctí
než bychom žili v hanbě.

V našich rukou střežíme budoucnost,pokračování
V našich srdcích, věčně udržujeme hořící plamen...
Hořet v našich srdcích navždy, zářit.
A v našich srdcích na věčnost,
udržujeme hořící plamen.

Stojíme tak jak jsme, nyní je první výprava vyhrata,
Nechť je to zapsáno, nechť je tak učiněno.

V našich rukou střežíme budoucnost,pokračování
V našich srdcích, věčně udržujeme hořící plamen...
Hořet v našich srdcích navždy, zářit.
A v našich srdcích na věčnost,
udržujeme hořící plamen.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy