Texty písní Hanson Too Young to Kill

Too Young to Kill

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It was only a case of passion spurned
We were only sixteen when the crime occurred
We fled the scene in a stolen truck
And we got away, beginner's luck

We hit the road as the sun came up
Seven hundred miles by the time we stopped
After that night it was all downhill
I was too young to kill

Her father said our love would never last
"And what you're feeling now soon will pass
And Jenny's got a plan to finish school
So you better give it up now, you little fool."

Well he timed his fist and my face it struck
Jenny yelled "No!" as I tried to get up
I pulled my gun and his face went pale
"Son, you're too young to kill."

So we got away scoot free
So we thought
And outside Santa Fe is where we got caught
And as Jenny stepped in front of me
Well a shot rang out
She fell to her knees

Got my diploma at the county jail
Only eighteen but I've written my will
Headline read in the Daily Mail, "He's too young to kill."
"He's too young to kill."
Bylo to jen o vášnivé vzpurnosti
Bylo nám šestnáct, když došlo k trestnému činu
My zmizeli v ukradeném kamionu
A dostali se pryč, štěstí začátečníků

Když vyšlo slunce, narazili jsme na cestu
Sedm set mil od doby, kdy jsme zastavili
Po té noci to šlo z kopce
Byl jsem příliš mladý, abych zabil

Její otec tvrdil, že naše láska nevydrží
"To, co teď cítíš, brzy pomine
A Jenny plánuje dokončení školy
Takže se radši ztrať, ty hlupáku."

On vypěnil, dostal jsem pěstí do obličeje
Jenny zařvala "Ne!" jak jsem se snažil vstát
Vytáhl jsem pistoli a jeho obličej zbledl
"Synu, ty jsi příliš mladý na to zabít."

Tak jsme volní pádili pryč
Tedy mysleli jsme si to
A za Santa Fe bylo to místo, kde nás chytli
A jak Jenny vystoupil přede mnou
Zazněl výstřel
Ona padla na kolena

Mám diplom na krajské vězení
Teprve osmnáctiletý, ale už jsem napsal poslední vůli
Titulek v Daily Mail zněl: "Je příliš mladý, aby zabil"
"Je příliš mladý, aby zabil."
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy