Texty písní HB Frozen Inside Be Aware

Be Aware

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Be Aware

Our Heavenly Father alone knows for sure
When it’s time for the Lord’s Second coming.
Then one will be taken, but they will remain
Who refused to obey what he’s saying.

Beware when the time comes, you cannot be late.
If you sleep past the time you will remain.
Who believes in Christ Jesus is raptured away.
Others will face the anguish and distress.

Be aware! The Lord is coming, He is coming!

The power of Antichrist grows day by day
Still believers fail to seek their Father.
We don’t have time for prayer,
We don’t want to read,
What exactly is said in the Bible.

He can use all your talents and make dreams come true.
Our own ambitions are changed to match his.
He knows what’s best for us when we have no clue.
His plans are way beyond our knowledge.

Take your stand, come and serve Him.
He won’t let you down.
He will use you if your heart is open.
Vězte

Jedině náš nebeský Otec ví jistě.
Kdy je čas pro Pánův druhý příchod.
Pak někdo bude vyzdvyžen, ale oni zůstanou.
Ti, kdo odmítli následovat Jeho slovo.

Dej pozor, když ten čas nastane, nesmíš se opozdit.
Jestliže ten čas zaspíš, pak zůstaneš.
Kdo věří v Krista Ježíše je vytržen.
Ostatní budou čelit mukám a utrpení.

Věz! Pán přichází, On přichází!
Síla Antikrista roste den za dnem.
Stejně však věřící vyhledávají jejich Otce.
Nemáme čas na modlitbu,
Nechce se nám číst,
Co přesně je řečeno v Bibli.

On může použít veškeré tvé nadání a splnit tvé sny.
Naše ambice jsou změněny, aby se shodovaly s jeho.
On ví, co je pro nás nejlepší, když my nemáme tušení.

Jeho plány přesahují všechno naše chápání.
Postav se a pojď Mu sloužit.
On tě nezklame.
On si tě použije, jestliže je tvé srdce otevřené.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy