Texty písní HB Frozen Inside Frozen Inside

Frozen Inside

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

My heart, it thought it had found you.
The atmosphere rose, it rose to the sky
We saw you healing and we stood rejoicing
For your goodness was truly shown to us.

Once more the feelings that I had
won’t last from today until tomorrow.
Back to reality and living passively.
All by myself in my world again.
When you spend time all alone
you will come to see the depth of your faith
in the almighty God.

I am frozen inside, let me praise and love!
Though I want to know you,
I cannot force my heart to thaw.
The props built by me, they’ll collapse with time,
And then it will be seen that
a homemade faith, it fails in front of God.

Where can you find love like God’s love?
I have prayed countless times to receive.
Why do some have so much?
I strive for just one touch.
Am I of less worth than them or what?

Where is your presence, oh Jesus?
You said you’ll give me abundant life.
Has my trust been in vain?
I can’t fight off the pain.
Is my trust in a living or dead God?
When you spend time all alone
you will come to see the depth of your faith
in the almighty God.

I am frozen inside, let me praise and love!
Though I want to know you,
I cannot force my heart to thaw.
The props built by me, they’ll collapse with time,
And then it will be seen that
a homemade faith, it fails in front of God.

Thunder sounds again, will the Lord appear?
And give a sign to follow his word?
You can waste your time waiting all your life..
..Or just obey his will!

If you’re frozen inside
Cannot praise or love
He wants you to be you
No need to earn his love ‘cause

Every moment he says:
“I love you, I care.”
This road I made just for you
To be together now and forever more.
Moje srdce si myslelo, že tě nalezlo.
Prostředí se vzneslo, vzneslo se k oblakům.
Viděli jsme tě uzdravaovat a radovali jsme se
z tvé dobroty, která nám byla v pravdě ukázána.

A znovu ty pocity, co jsem měla
nepřetrvají ze dneška na zítřek.
Zpět ve skutečnosti a nečinné žití.
Vše vlastní v mém světě.
Když trávíš čas sám
uvidíš hloubku své víry
ve všemohoucího Boha.

Jsem zevnitř zamrzlá, nech mne chválit a milovat!
I když tě chci poznat,
nemohu mé srdce přinutit roztát.
Podpěry, co jsem si postavila se časem zhroutí,
a pak je vidět, že
ručně vyrobená víra před Bohem padne.

Kde lze najít lásku jako je Boží láska?
Nespočitatelně jsem o to prosilae.
Proč ji mají někteří tolik?
Usiluji jen o dotyk.
Mám nižší hodnotu než oni, nebo co?

Ježíš, kde je tvá přítomnost?
Řekl jsi, že mi dáš hojný život.
Byla má důvěra marná?
Tu bolest nemohu zažehnat?
Důvěřuji živému, nebo mrtvému Bohu?
Když trávíš čas sám
uvidíš hloubku své víry
ve všemohoucího Boha.

Jsem zevnitř zamrzlá, nech mne chválit a milovat!
I když tě chci poznat,
nemohu mé srdce přinutit roztát.
Podpěry, co jsem si postavila se časem zhroutí,
a pak je vidět, že
ručně vyrobená víra před Bohem padne.

Hrom zní znovu, objeví se Pán?
A ukáže, jak ho následovat?
Můžeš marnit svůj čas čekáním na svůj celý život...
...Nebo se prostě řiď podle jeho vůle.

Když jsi zamrzlý uvnitř,
nemůžeš chválit ani milovat.
Chce, abys byl sám sebou.
Nepotřebuješ získávat jeho lásku, protože

v každý okamžik říká:
"Miluji tě, pečuji o tebe."
Tuto cestu jsem vytvořil jen pro tebe
abychom byli spolu nyní i navěky.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy