Texty písní HB Frozen Inside Holy Secret

Holy Secret

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I have a Holy Secret. It’s written in my heart.
No one can take it from me. And I can’t share my own.
He is Jesus. He is Jesus.
Who can never let me down.

You’re my Holy Lord, who has seen my tears and confessions, there’s no doubt.
Now I’m here to say:”Thank you, Jesus. You’re my salvation, You’re my God.”

There was a dark shadow and I fell in love with sin.
I was slave to this world. Then you gave your best for me.
Let me feel you. Fill my heart now.
Holy Spirit come on me.
Mám Svaté tajemsví. Je vepsané v mém srdci.
Nikdo mi ho nemůže odjemout. A není jen pro mě.
Je to Ježíš, je to Ježíš,
kdo na mne nikdy nezapomene.

Jsi můj Svatý Pán, který viděl mé slzy a vyslechl mé zpovědi, není o tom pochyb.
Nyní jsem tady, abych řekla: "Díky, Ježíši. Jsi má spása, jsi můj Bůh."

Byl tu temný stín a zamilovala jsem si hřích.
Byla jsem otrokem světa. Pak jsi mi dal to nejlepší.
Nech mne tě pocítit. Zaplň mé srdce.
Duchu Svatý, sestup na mne.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy