Texty písní HB Frozen Inside Lovesong

Lovesong

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

For you alone my Father
For you alone my Father
For you alone my Father
For you alone my Father
For you alone have my love, oh Father.

You are love, from you comes all
Even death could not hold you. (You live!)
Now I know, I so love you
Jesus you are my Saviour. You reign!

There’s no one else like you God
There’s no one else like you God
There’s no one else like you God
There’s no one else like you God
There’s no one else who can compare with you.

Hey, I want to be more like you Father,
You are everything to me.
Still the good I should do I do not do
Weren’t you everything to me?

I know faith comes from you
That’s why I need you,
so please fill me with your power
I don’t wanna lose your loving presence,
Disobeying your Holy Spirit.
Jen pro tebe, můj Otče
Jen pro tebe, můj Otče
Jen pro tebe, můj Otče
Jen pro tebe, můj Otče
Jen pro tebe je moje láska, ó Otče.

Jsi láska, od tebe vše pochází
Ani smrt tě neudrží. (Žiješ!)
Teď vím, že tě tak miluji
Ježíši, ty jsi můj Spasitel. Ty vládneš!

Není tu nikdo, jako ty Bože
Není tu nikdo, jako ty Bože
Není tu nikdo, jako ty Bože
Není tu nikdo, jako ty Bože
Není tu nikdo, kdo by se tobě rovnal.

Hej, já chci být více jako ty Otče,
Jsi pro mne vším.
Stále to dobré, co bych měla činit, nečiním
Nebyl jsi pro mne vším?

Vím, že víra pochází od tebe
Proto tě potřebuji,
tak mne prosím naplň svou sílou
Nechci ztratit tvou milující přitomnost,
neposoucháním tvého Ducha Svatého.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy