Texty písní HB Frozen Inside Way

Way

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You cannot go to Heaven
Without his forgiveness.
You have no way to get there
‘Cause of your sinfulness.

He doesn’t want to judge you
To fill you with shame.
He stepped into this world to forgive
And came to say “I love you.”

His love can carry all your burden
And set you free.
Open your heart; He’s right there with you,
Loves you as you are

You have no where to hide now,
He sees your very soul.
Have no fear now, he loves you,
His deed is the proof.

He mends your wounds and whispers:
“I’ll be with you every day.”
He has all the answers to your questions;
Let Him touch your heart now!

This truth has always been before you.
Can you see?
There is no way, there’s no true freedom.
Unless Jesus is all.
Do nebe se nedostaneš
bez jeho odpuštění.
Nenalézáš tam cestu
kvůli své hříšnosti.

Nechce tě soudit
naplnit tě potupou.
Vkročil do tohoto světa, aby odpustil
a přišel říci "Miluji tě."

Jeho láska unese všechna tvoje břemena
a učiní tě volným.
Otevři své srdce, je přímo tady s tebou,
miluje tě takového, jaký jsi.

Nemáš kam by ses skryl,
vidí ti až na dno duše.
Neměj strach, miluje tě,
Jeho skutek je důkazem.

Zaceluje tvoje rány a šeptá:
"Budu s tebou každý den."
Má úplné odpovědi na všechny tvé otázky;
Nech ho právě teď se dotknout tvého srdce!

Tato pravda byla a je vždy před tebou.
Vidíš?
Není cesty, není pravá svoboda.
Pokud Ježíš není vše.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy