Texty písní HC3 ...And what about your life? Story?

Story?

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

People of this world are strangers to this place… people of this world are nervous, dirty names
People of this world are doing only shame… our freedom is the only thing we have
Rolling body screams, rolling body, rolling body screams!
We need one thing, that’s the only way… The only way to exist and live

Ref:

Hey, what about your freedom……what about your life
All is hidden in story………in story of my mind

People of this world are beautiful and nice…… people of this world are absolutely right
People of this world are feeling every light……. our freedom is the only thing we have
K tomuto místu jsou lidé na světě jako cizí...lidé tohoto světa jsou nervozní, špinavá jména
Lidé tomuto světu dělají jen ostudu..naše svoboda je jediná věc co máme
Padající tělo křičí, padající tělo,padající tělo křičí!
Potřebujeme jednu věc, to je jediná cesta.Jediná cesta k existenci a žití

Ref:

Hej a co tvá svoboda..a co tvůj život
Vše je skryto v příběhu..v příběhu mé mysli

Lidé tohoto světa jsou krásní a milí...lidé tohoto světa jsou naprosto správní
Lidé tohoto světa cítí každé světlo... naše svoboda je vše co máme
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy