Texty písní He Is We My Forever Fall

Fall

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Where do I begin?
I’m ready now.
Glad I was fit in.
Running round my head
What did I do wrong?
Tell me it’s my fault
You didn’t lead me on, well that’s good to know
Get your lips off of me, I’m not okay with this.
So long now I was betrayed with a kiss
I’m done.
I’m done.
I’m done.
You won this time.

Set my pride to the side
Tear me open look inside
Just to see how many times you’ve really made these eyes cry.
Oh... Oh...
I let you in and gave you pieces
I’m quick to stumble pain increases.
Oh there’s a hole
That lingers deep inside my body, I fall too fast no one can stop me, no.

So what I wanna love?
Why’s it hurt so bad?
I’d say it’s like a drug, but I don’t feel the high
My heart is about to break for the final time.
All I do is ache, and I can’t find some piece of mind.
Break it off, god he know I’m trying
Shake it off, no more crying.
I’m done, I’m done, I’m done.
You won’t win this time.

Set my pride to the side
Tear me open look inside
Just to see how many times you’ve really made these eyes cry.
Oh... Oh...
I let you in and gave you pieces.
I’m quick to stumble pain increases.
Oh there’s a hole
That lingers deep inside my body, I fall too fast no one can stop me, now.

Why do we always have to go?
I’m making a scene let’s start the show
Every part of me that’s been torn down
I’m sick of being hush hush I’m going to make a sound.
A Sound
Hey...
Yeah

Oh... Oh...
I let you in and gave you pieces.
I’m quick to stumble pain increases.
Oh there’s a hole
That lingers deep inside my body, I fall too fast no one can stop me, no.
Kde mám začít?
Nyní jsem připravena
Jsem ráda, že jsem zapadla
Běh kolem mé hlavy
Co jsem udělala špatně?
Řekni mi, je to moje vina
Ty jsi mě k tomu vedl, tak to je dobré vědět
Získej rty ze mě, já s tím nejsem v pořádku
Tak dlouho, teď jsem byla zrazena polibkem
Já jsem udělala
Já jsem udělala
Já jsem udělala
Ty jsi tentokrát vyhrál

Mojí hrdost na stranu
Slza mi otevřela pohled dovnitř
Jen aby viděla, kolikrát jsi tyto oči rozplakal
Oh...Oh...
Nechala jsem si a dala kusy
Já jsem rychle narazila bolest se zvětšuje
Oh je díra
Že setrvává hluboko uvnitř mého těla, padám příliš rychle, nikdo mě nemůže zastavit, ne.

Takže to co chci milovat?
Proč to bolí, tak špatné?
Řekla bych, že je to jako droga, ale nemám pocit, že vysoká
Mé srdce je zhruba rozděleno pro finální čas
Všechno, co dělám, je bolest a nemohu najít nějaký kus paměti.
Konec přestávky, bůh ví, že se snažím
Setřást, nic víc plakat
Já jsem udělala, já jsem udělala, já jsem udělala.
Ty nevyhraješ tentokrát

Mojí hrdost na stranu
Slza mi otevřela pohled dovnitř
Jen aby viděla, kolikrát jsi tyto oči rozplakal
Oh...Oh...
Nechala jsem si a dala kusy
Já jsem rychle narazila bolest se zvětšuje
Oh je díra
Že setrvává hluboko uvnitř mého těla, padám příliš rychle, nikdo mě nemůže zastavit, ne.

Proč se vždy musí jít?
Dělám scény, začněme tu show
Každá část mého já, která byla zničena
Je mi špatně, že potichu, potichu budu dělat zvuk
Zvuk
Ahoj...
Jo

Oh...Oh...
Nechala jsem si a dala kusy
Já jsem rychle narazila bolest se zvětšuje
Oh je díra
Že setrvává hluboko uvnitř mého těla, padám příliš rychle, nikdo mě nemůže zastavit, ne.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy