Texty písní Heaven shall burn Deaf To Our Prayers CounterWeight

CounterWeight

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Unrelenting, their endeavour to rule lives
Teaching you an artificial truth,
that you will grieve no more,
that you will die no more

Narrow minded mercenaries,
slave traders, soul collectors

Send a promise of destruction
to those who will not kneel
Derision of the upright ones
as fear devours all doubts

But there are so many things
I hold beyond their reach
The doom you promised me may come,
I'm not afraid

You cannot save me
I am the counterweight
No need to save me
for I'm the counterweight

And I will grieve no more,
I will die no more
Neúplatné, jejich úsilí vládnout životům
Učí tě umělé pravdy,
že nebudete trpět,
že nebudete umírat.

Jasné mysle mecenášů
obchodníci s otroky, sběratelé duší

Pošli slib destrukce
těm, kdo nepokleknou
Výsměch vzpřímených
když strach požírá všechny pochyby

Však je tolik věcí
Držím je mimo jejich dosahu
Zkáza, jež jsi slíbil možná příjde,
Nebojím se

Nezachráníš mě
Jsem protiváhou
Není třeba zachraňovat mě
Protože jsem protiváhou

A nebudu trpět,
A nebudu umírat
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy