Texty písní Heaven shall burn Deaf To Our Prayers Of No Avail

Of No Avail

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Skywards, the prayers we sent, of no avail
No fear of death will walk among us
Almost too limb to throw the stones
Marching into darkness,
bowed down with grief and marked by enslavement

All the prayers we sent, of no avail
They went unheard
Of no avail, the lives we gave

Our weakened legs and tattered shoes
will cause no sound on icy streets
Almost too weak to cry out the spell
His servants won't slow down our steps
Blood red will be those
streets and burning castles we'll leave

Cursed be the God who was deaf to our prayers

As we died in freedom their
machines broke down for a day
K obloze, modlitby jsme posílali, bez užitku
Žádný strach ze smrti nekráčí mezi námi
Skoro všechny údy vrhaly kameny
Kráčely do temnoty,
klanily se s žalem a byly označeny otroctvím

Všechny modlitby jsme poslali, bez užitku
Zůstaly nevyslyšeny
Bez užitku, životy, co jsme dali

Naše oslabené nohy a prošlapané boty
nezpůsobují žádný zvuk na ulicích
Skoro všichni slabí, aby vykřikli kletbu
Jeho služebníci nezpomalí naše kroky
Krvavě rudí budou tyto
ulice a hořící kostely, jež opouštíme

Proklet buď Bůh, jež byl hluchý k našim modlitbám

Když zemřeme ve svobodě jejich
strojů, zničených po dobu dne
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy