Texty písní Heaven shall burn Iconoclast Forlorn Skies

Forlorn Skies

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Forlorn skies
Their blank eyes stare into a forlorn sky
Disgraceful figures stumble through the mists
Sons of their nations, lost generation
A tragedy beyond imagination

Burnt by the sun, drowned in the rain
Buried alive in this cold, scorched earth

No glory left to find
They all have met their demons
They all have stopped to cry
We're dying for no reason
Forlorn skies
We're dying for no reason

The day they marched into the abyss
Wantonness and confidence offended us
And flowers blazoned our doom
We lost our dreams

These withered hearts are waiting for the end
Those who will return, will never leave this hell again

A merciless horizon does not promise any hope
Father versus father
Brother against brother
A tomb for all humanity
Zpustlé oblohy
Jejich bledé oči zírají na zpustlou oblohu
Hanebné postavy klopýtající mlhou
Písně jejich národů, ztracené generace
Tragédie mimo představivost

Spáleni sluncem, utopeni v dešti
Zaživa pohřbeni v této chladné, spálené zemi

Žádná sláva k nalezení
Všichni potkali své démony
Všichni přestali plakat
Umíráme bezdůvodně
Zpustlé oblohy
Umíráme bezdůvodně

Den, kdy vkráčí do propasti
Bezohlednost a odvaha nás pohoršily
A květiny rozhlásily naši zkázu
Ztratili jsme naše sny

Tyto zvadlé srdce čekají na konec
Ti, jež se vrátí, nikdy znovu toto peklo neopustí

Neútěšný horizont neslibuje žádnou naději
Otec versus otec
Bratr versus bratr
Hrobka pro celé lidstvo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy