Texty písní Heaven shall burn Iconoclast Quest for Resistance

Quest for Resistance

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A nation reborn
Reborn into a new world
Waken from the dark eras
Ruins of an insane dream still cast their shadows
And demons from the past still walk among us

An age that bore no heroes

No answers to the few who raised their questions
Just like a poison, silence killed the truth

A quest for resistance
You're searching for an easy truth
But you betrayed them, they could not trust you

As you marched in lines and circles
As you held your flags up high
They had no where to run to
Your heroes, they could not dare not trust you

But the courage you're reclaiming,
it died a bitter death with them
No one here and no one there,
no one heard them calling
Znovuzrozený národ
Znovuzrozený do nového světa
Probuzen za temných ér
Trosky šíleného snu stále vrhá jejich stíny
A démoni z minulosti stále kráčí mezi námi

Věk, jež nepřináší hrdiny

Žádné odpovědi k menšině, jež povznesli otázky
Jako jed, ticho zabilo pravdu

Pátrání po odporu
Hledáš jednoduchou pravdu
Ale zradil jsi je, nemohou ti věřit

Když chodíš v liniích a kruzích
Když držíš své vlajky vysoko
Nemají kam utéct
Tví hrdinové, neodvažují se ti důvěřovat

Ale odvaha, jež znovu získáváš,
zemřela hořkou smrtí spolu s nimi
Nikdy tady a nikdo tam,
nikdo je neslyší volat.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy